ΦΑ301.1

Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης για την ψυχή

Μέσα από την ανάγνωση κειμένων όπως ο Φαίδων, η Πολιτεία και ο Φαίδρος του Πλάτωνα και το Περί Ψυχής του Αριστοτέλη θα επιχειρήσουμε να  ανασυγκροτήσουμε τις θεωρίες του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη για την φύση της ψυχής. Θα μας απασχολήσουν ερωτήματα όπως: Τι είδους οντότητα είναι η ψυχή; Μπορεί να δοθεί ένας ορισμός της; Ποια είναι η σχέση της με το σώμα; Είναι αθάνατη ή θνητή; Επίσης ποιες είναι οι βασικές της λειτουργίες και πώς σχετίζονται μεταξύ τους;

Στους φοιτητές θα δοθεί αναλυτική ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία βάσει της οποίας θα συγγράψουν εργασίες.