ΦΑ301.12

Το πρόβλημα της Ελεύθερης Βούλησης

Το πρόβλημα του κατά πόσο έχουμε τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο πράττουμε και του τι εμπεριέχεται σ’ αυτόν τον έλεγχο είναι αυτό που οι φιλόσοφοι ονομάζουν «το πρόβλημα της ελεύθερης βούλησης». Στο σεμινάριο, αφού δούμε τα κύρια σημεία της σύγχρονης συζήτησης για το πρόβλημα αυτό, θα προταθεί βιβλιογραφία, βάσει της οποίας οι φοιτητές θα γράψουν και θα παρουσιάσουν εργασίες.