ΦΑ220.1

Φιλοσοφία της Αντίληψης (Philosophy of Perception)

Στο μάθημα αυτό θα μελετήσουμε από φιλοσοφική σκοπιά την αισθητηριακή αντίληψη, δηλ. τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουμε τον κόσμο μέσω των αισθήσεων. Στο πλαίσιο κυρίως της φιλοσοφίας του νου και με αφετηρία το επιχείρημα της ψευδαίσθησης, αλλά και εκείνο του ανεστραμμένου φάσματος θα επικεντρωθούμε κυρίως στο ερώτημα κατά πόσον η πρόσβαση μας στον κόσμο κατά την αντίληψη είναι άμεση ή μεσολαβεί το λεγόμενο «πέπλο της αντίληψης» που μας επιτρέπει –αν μας επιτρέπει- μόνο μια έμμεση και άρα προβληματική επαφή με την πραγματικότητα. Θα εξετάσουμε πως αντιμετωπίζουν το ερώτημα αυτό οι διάφορες σύγχρονες θεωρίες της αντίληψης όπως ο διαζευκτισμός, ο αποβλεπτισμός, η θεωρία των αισθητηριακών δεδομένων, η επιρρηματική θεωρία και η ενεργητική θεωρία της αντίληψης. Επίσης θα ασχοληθούμε με το πρόβλημα του εννοιολογικού και του μη εννοιολογικού περιεχομένου της αντίληψης.