ΦΑ205

Φιλοσοφία της Θρησκείας και Φιλοσοφική Θεολογία

Η φιλοσοφία της θρησκείας, σε διάκριση από τη θεολογία και τη θρησκειολογία,  εξετάζει τα φιλοσοφικά ζητήματα τα σχετικά με τη θρησκεία. Ορισμένα από τα ερωτήματα που θέτει είναι: Τι είναι θρησκεία; Ποια είναι η σχέση της με τη φιλοσοφία και την επιστήμη; Ποια η θέση της στον πολιτισμό; Σε ποιες πηγές της γνώσης στηρίζεται; Ποια είναι η σχέση της θρησκευτικής πίστης με τον ορθό Λόγο και την έλλογη πίστη; Ειδικότερα, η φιλοσοφική θεολογία εξετάζει τα φιλοσοφικά ζητήματα τα σχετικά με το θέμα και το πρόβλημα του Θεού. Τα βασικά ερωτήματα που θέτει είναι: Τι σημαίνει «Θεός»; Υπάρχει εκείνο που αποκαλείται «Θεός»;

Στο μάθημα θα επιχειρηθεί μια συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων ζητημάτων της φιλοσοφίας της θρησκείας και της φιλοσοφικής θεολογίας από ιστορική και συστηματική άποψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μάθημα απευθύνεται μόνο σε φοιτητές/τριες του Τμήματος Φ. Κ. Σ.

Βιβλιογραφία

Άρμστρονγκ, Κ., Η ιστορία του Θεού, μετάφραση Φ. Τερζάκης, Αθήνα: Φιλίστωρ 1996

Ζουμπουλάκης, Στ. (επιμέλεια), Ο Θεός της Βίβλου και ο Θεός των φιλοσόφων, Αθήνα: Άρτος Ζωής 2012

Μακράκης, Μ., Ιστορία της φιλοσοφίας της θρησκείας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 1994

Παπανούτσος, Ε. Π., Γνωσιολογία, Αθήνα: Ίκαρος, 3η έκδ. 1973, σ. 387-418.

Clack, B., The Philosophy of Religion: A Critical Introduction, Κέμπριτζ: Polity Press & C. U. P. 1998

Davies, B., Philosophy of Religion: A Guide and Anthology, Οξφόρδη: O. U. P. 2000

Schaeffler, R., Religionsphilosophie, Φράιμπουργκ-Μόναχο: Alber, 2η έκδ. 2002

Περαιτέρω βιβλιογραφία θα δοθεί στο μάθημα.