ΦΑ205.1

Φιλοσοφία της Θρησκείας

Η φιλοσοφία της θρησκείας εξετάζει τα φιλοσοφικά ζητήματα και προβλήματα τα σχετικά με τη θρησκεία και την έννοια του Θεού: Ποιες είναι οι σχέσεις φιλοσοφίας και θρησκείας; Ποιες οι σχέσεις πίστης και ορθού Λόγου; Τι είναι θρησκεία; Πώς εξηγείται η γένεση (δημιουργία) των θρησκειών; Τι σημαίνει «Θεός»; Μολονότι θα επικεντρωθούμε στα φιλοσοφικά ζητήματα, είναι απαραίτητο να λάβομε υπ’ όψη και τις απόψεις συναφών επιστημονικών κλάδων, όπως της Θρησκειολογίας (ή Ιστορίας των θρησκειών), της Θεολογίας, της Κοινωνιολογίας και της Ψυχολογίας της θρησκείας.

Στο μάθημα θα επιχειρήσομε μια επισκόπηση, ιστορική και συστηματική, ορισμένων από τα κεντρικά ζητήματα της  φιλοσοφίας της θρησκείας.

Το μάθημα απευθύνεται κανονικά και ιδίως σε φοιτητές/τριες του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών.

Βασική βιβλιογραφία

  • Τσάρσλγουορθ, Μ., Φιλοσοφία και θρησκεία. Τυπολογία των σχέσεών τους από την αρχαιότητα έως σήμερα, μετάφρ. Χρ. Τριανταφυλλόπουλος, Ηράκλειο: Π.Ε.Κ. 2015
  • Παπανούτσος, Ε. Π., Γνωσιολογία, Αθήνα: Ίκαρος, 3η έκδ. 1973, σ. 387-418
  • Ζουμπουλάκης, Στ. (επιμέλεια), Ο Θεός της Βίβλου και ο Θεός των φιλοσόφων, Αθήνα: Άρτος Ζωής 2012
  • Άρμστρονγκ, Κ., Η ιστορία του Θεού, μετάφρ. Φ. Τερζάκης, Αθήνα: Φιλίστωρ 1996
  • Nielsen, K., Εισαγωγή στη φιλοσοφία της θρησκείας, μετάφρ. Β. Αδραχτάς, Αθήνα: Ψυχογιός 2002
  • James, W., Οι παραλλαγές της θρησκευτικής εμπειρίας, μετάφρ. Β. Τομανάς, Αθήνα: Printa 1999
  • Clack, B., The Philosophy of Religion: A Critical Introduction, Κέμπριτζ: Polity Press & C. U. P. 1998
  • Davies, B., Philosophy of Religion: A Guide and Anthology, Οξφόρδη: O. U. P. 2000
  • Schaeffler, R., Religionsphilosophie, Φράιμπουργκ-Μόναχο: Κ. Alber, 2η έκδ. 2002

Στο μάθημα θα δοθεί περαιτέρω ειδική βιβλιογραφία.