ΦΑ204

Φιλοσοφία του Νου

Συστηματική και ιστορική εισαγωγή στο ανθρωπολογικό ερώτημα ­­―Τι είναι ο άνθρωπος;― με έμφαση στο πρόβλημα των σχέσεων ανάμεσα στον νου και στο σώμα, όπως αυτό τίθεται στη νεότερη και στη σύγχρονη φιλοσοφία.

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοηθούν έννοιες, προβλήματα, επιχειρήματα,  θεωρίες, καθώς και η εξέλιξη των ιδεών που οδήγησε από τη μεταφυσική στην επιστημονική πραγμάτευση του ανθρωπολογικού ερωτήματος.