ΦΑ203

Εισαγωγή στη φιλοσοφία της γλώσσας

Τα ερωτήματα σχετικά με τη γλώσσα και τη σχέση της με τον ομιλητή και τον κόσμο απετέλεσαν για πολλούς φιλοσόφους, κυρίως κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, το κλειδί για την αντιμετώπιση όλων των φιλοσοφικών προβλημάτων. Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε το έργο μεγάλων φιλοσόφων της περιόδου αυτής, όπως του Φρέγκε, του Ράσελ και Βιτγκενστάιν, οι οποίοι έθεσαν τις βάσεις του ρεύματος της αναλυτικής φιλοσοφίας. Επίσης θα ασχοληθούμε και με τις θεωρίες αναφοράς, όπως αυτές των Κρίπκε και Πάτναμ καθώς και με θεωρίες ομιλιακών ενεργημάτων.

 

Βιβλιογραφία: Sylvain Auroux, H φιλοσοφία της Γλώσσας, μετ. Θ. Τραμπούλης, Μεταίχμιο 2005. W. Lycan Φιλοσοφία της Γλώσσας, μετ. Γ. Μαραγκός,  Gutenberg 2007. Θ. Βέικος Αναλυτική Φιλοσοφία, Ελληνικά Γράμματα 2000.