ΦΑ202

Γνωσιοθεωρία

Εξετάζονται με τρόπο συστηματικό «κλασικά» γνωσιοθεωρητικά ζητήματα σχετικά με τον ορισμό, τις πηγές, τα όρια, τη δικαιολόγηση της γνώσης.

Διανέμονται σημειώσεις.