ΦΑ202.2

Κάντ: Θεωρητική Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη θεωρητική φιλοσοφία του Ι. Καντ από τα προκριτικά κείμενα έως τη 2η έκδοση της Κριτικής του καθαρού Λόγου και τα Μεταφυσικά θεμέλια της φυσικής επιστήμης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
α. Paul Guyer, Καντ, Αθήνα, 2011.
β. Ερνστ Κασσίρερ, Καντ. Η ζωή και το έργο του, Αθήνα, 2006