ΦΑ202.2

Κάντ: Θεωρητική Φιλοσοφία

Θέμα του μαθήματος είναι η θεωρητική φιλοσοφία του Ι. Καντ, δηλ. η θεωρία της γνώσης (ή γνωσιοθεωρία) και η μεταφυσική, η οποία στην περίπτωσή μας είναι κυρίως κριτική της μεταφυσικής. Μετά από μια εισαγωγική τοποθέτηση του Καντ στην ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας θα παρακολουθήσομε την ανάπτυξη των βασικών θεμάτων, εννοιών και προβλημάτων της καντιανής θεωρητικής φιλοσοφίας.

Ενδεικτικά: τα ζητήματα της δυνατότητας, των ορίων και της θεμελίωσης της γνώσης, ιδίως της γνώσης a priori, το πρόβλημα του νοήματος και της δυνατότητας της μεταφυσικής κ.α.

Το μάθημα απευθύνεται μόνο σε φοιτητές/τριες του Τμήματος Φ. Κ. Σ.

 

Βασική βιβλιογραφία

 

Ι. Καντ, Κριτική του καθαρού Λόγου (Α΄ μέρος: μετάφραση, σχόλια Α. Γιανναράς, Αθήνα: Παπαζήσης 1977-79, Β΄ μέρος: μετάφραση, σχόλια Μ. Φ. Δημητρακόπουλος, Αθήνα, 3η έκδ. 2006).

Ι. Καντ, Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική μεταφυσική που θα μπορεί να εμφανίζεται ως επιστήμη, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Γ. Τζαβάρας, Αθήνα: Δωδώνη 1982.

Ε. Κασσίρερ, Καντ. Η ζωή και το έργο του, μετάφραση Σ. Γερογιωργάκης, Αθήνα: Ίνδικτος 2001.

 

Περαιτέρω βιβλιογραφία θα δοθεί στο μάθημα.

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Θεωρητική φιλοσοφία του Καντ» (ΦΑ 202.2) (Χ. Ε. 2010/11) περιλαμβάνεται στα ακόλουθα βιβλία:

 

1) Ε. Κασσίρερ, ΚΑΝΤ. Η ζωή και το έργο του, μετάφραση Σ. Γερογιωργάκης, εκδόσεις Ίνδικτος, Αθήνα 2001, σ. 184-324 (ιδίως σ. 217-324).

2) Encyclopédie de la Pléiade, Ιστορία της Φιλοσοφίας, τ. 1, Η Καντιανή Επανάσταση, μετάφραση Κ. Σ. Κατσιμάνης, εκδόσεις ΜΙΕΤ, Αθήνα 1978 (& ανατυπώσεις), σ. 11-98 (ιδίως σ. 11-64).

 

Χρήσιμες είναι επίσης οι παρουσιάσεις του Καντ στις Ιστορίες της Φιλοσοφίας (λ.χ., F. Chatelet:  Η φιλοσοφία, τ. Γ΄, A. Kenny, Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας, J.-M. Besnier, Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης φιλοσοφίας, κ.α.)