ΦΓ264

Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Πλάτωνα

Γνωριμία με το έργο του Πλάτωνα και αποτίμηση των φιλοσοφικών ερωτημάτων που εισάγονται σε αυτό, σε σχέση με τη δυνατότητα της γνώσης και τα αντικείμενά της, τη σπουδαιότητα της γνώσης για την ηθική και την πολιτική, το περιεχόμενο και τη μετάδοση της φιλοσοφίας.

Βιβλιογραφία

  • ANNAS, J. Πλάτων. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, μτφ. Ε. Λεοντσίνη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2006.
  • ΒLACKBURN, S. Πλάτωνος Πολιτεία. Η βιογραφία του σπουδαιότερου φιλοσοφικού διαλόγου, μτφ. Δ.-Μ. Βούβαλη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2007.
  • BORMANN, K. Πλάτων, μτφ. Ι. Καλογεράκος.. Αθήνα "Καρδαμίτσα", Αθ. 2006.
  • BRISSON, L. Ο Πλάτων, οι λέξεις και οι μύθοι. Πώς και γιατί ο Πλάτων κατονόμασε το μύθο; Μετάφρ. Στέφανος Οικονόμου. "Μεταίχμιο", Αθ. 2006.
  • FREDE, M.  “Γιατί ο Πλάτων έγραψε διαλόγους;”, μτφ. Λ. Σπηλιόπουλος, στο Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία. Όψεις της Ιστορίας και της Ιστοριογραφίας της, επιμ. Χλ. Μπάλλα, Αθήνα: Εκκρεμές, 2008.
  • KOYRE, A. Φιλοσοφία και Πολιτεία. Εισαγωγή στην ανάγνωση του Πλάτωνα, μτφ. Λ. Κασίμη, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1993.
  • ΝΕΧΑΜΑΣ, Α. Η τέχνη του βίου. Σωκρατικοί στοχασμοί: από τον Πλάτωνα στον Φουκώ, μτφ. Β. Σπυροπούλου, Αθήνα: Νεφέλη, 2001.
  • SZLEZAK, T. Πώς να διαβάζουμε τον Πλάτωνα, μτφ. Π. Κοτζιά, Θεσσαλονίκη: Θύραθεν, 2004.
  • WHITE, N.P. Ο Πλάτων για τη γνώση και την πραγματικότητα, μτφ. Χ. Γραμμένου, Αθήνα 2012.
  • Ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια του Πλάτωνα