ΦΑ201.8

Εισαγωγή στον Αριστοτέλη

Εισαγωγή στις βασικές αρχές αλλά και σε επιλεγμένα θέματα της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην έννοια της τελεολογίας, μέσα από τη μελέτη του δεύτερου βιβλίου των Φυσικών.

Βιβλιογραφία

  • Ι. Düring, Ο Αριστοτέλης. Παρουσίαση και ερμηνεία της σκέψης του. Τ. Α΄, μτφ. Π. Κοτζιά-Παντελή, Αθήνα, 1991, τ. Β;, μτφ. Α. Γεωργίου-Κατσιβέλα, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1994.
  • Α. Mortimer J., Ο Αριστοτέλης για όλους, μτφ. Π. Κοτζιά-Παντελή, Αθήνα: Παπαδήμα, 1996.
  • Πελλεγκρέν, Μ., και Π. Κρυμπελλιέ, Αριστοτέλης. Ο φιλόσοφος και οι επιστήμες. Μτφ. Ε. Περδικούρη. Αθήνα: Εστία, 2011.
  • Ch. Rapp. Eισαγωγή στον Αριστοτέλη. Μτφ. Η. Τσιριγκάκης. Αθήνα: Οκτώ, 2012.
  • W.D. Ross, Αριστοτέλης. Μτφ. Μ. Μητσού, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1993.