ΦΑ201.7

Από τον Χέγκελ στον Νίτσε: Σταθμοί της ευρωπαϊκής (ηπειρωτικής) φιλοσοφίας του 19ου αιώνα

Η φιλοσοφία του 19ου αιώνα δεν έχει απλώς ιστορική σημασία και ενδιαφέρον. Πολλά από τα σημαντικότερα φιλοσοφικά ρεύματα του 20ού (και του 21ου) αιώνα θεμελιώνονται σε αντίστοιχα ρεύματα του 19ου αιώνα. Ενδεικτικά: Φιλοσοφία της ζωής, υπαρξισμός, φαινομενολογία, θετικισμός, υλισμός, νεοκαντιανισμός κ.α.

Στο μάθημα θα επιχειρηθεί μια συνοπτική επισκόπηση και παρουσίαση, ιστορική και συστηματική, των κυριότερων ρευμάτων και φιλοσόφων της ευρωπαϊκής (ηπειρωτικής) φιλοσοφίας του 19ου αιώνα (από τον Χέγκελ έως τον Νίτσε). Θα επικεντρωθούμε ιδίως στα ακόλουθα ρεύματα και φιλοσόφους: Γερμανικός ιδεαλισμός (ιδίως Χέγκελ [G. W. F. Hegel]), Α. Σοπενχάουερ (A. Schopenhauer), «μεταμόρφωση του ιδεαλισμού» και «αριστερή εγελιανή Σχολή» (ιδίως Λ. Φόιερμπαχ [L. Feuerbach]), διαλεκτικός και ιστορικός υλισμός (Κ. Μαρξ [K. Marx] και Φ. Ένγκελς [F. Engels]), Σ. Κίρκεγκωρ (S. Kierkegaard), Θετικισμός (ιδίως Α. Κοντ [A. Comte]), Νεοκαντιανισμός, Φ. Νίτσε (F. Nietzsche).

Το μάθημα απευθύνεται κανονικά μόνο σε φοιτητές/τριες του Τμήματος Φ.Κ.Σ.

Βασική βιβλιογραφία:

Όλες οι έγκυρες ιστορίες της φιλοσοφίας, π.χ.:

  • Encyclopedie de la Pleiade (εκδ.), Ιστορία της Φιλοσοφίας, τ. Α΄ -Γ΄, μετάφραση Κ. Κατσιμάνης, Τ. Πατρίκιος κ.α., Αθήνα: ΜΙΕΤ 1978 (& ανατυπώσεις).
  • Φ. Σατελέ (F. Chatelet) (επιμ.), Η Φιλοσοφία, τ. Γ΄, Από τον Καντ ως τον Χούσσερλ, μετάφραση Κ. Παπαγιώργης, Αθήνα: Γνώση 1985.
  • Ζ. Μ. Μπενιέ (J. M. Besnier), Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης φιλοσοφίας, μετάφραση Κ. Παπαγιώργης, Αθήνα: Καστανιώτης 2000.
  • Κ. Λέβιτ (K. Löwith), Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, μετάφραση Γ. Αποστολοπούλου, Αθήνα: Γνώση 1987.
  • J. Passmore, A Hundred Years of Philosophy, Λονδίνο: Duckworth 1957 (& Penguin Books 1968 & ανατυπώσεις)

Περαιτέρω βιβλιογραφία θα δοθεί στο μάθημα