ΦΑ201.13

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ: ΠΡΩΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με την πρώιμη ελληνική φιλοσοφία και τα κύρια προβλήματα («πρώτες αρχές», θεός και κόσμος, μεταβολή και σταθερότητα, αλήθεια και «δόξα») που απασχόλησαν τους πρώτους στοχαστές που αποπειράθηκαν να δώσουν λογικές εξηγήσεις στα φυσικά φαινόμενα. Κάθε διάλεξη επιχειρεί να προσφέρει μια συνοπτική επισκόπηση των θεωριών ενός σημαντικού φιλοσόφου ή φιλοσοφικού ρεύματος και να εστιάσει σε κάποιο ζήτημα στο οποίο είχε ιδιαίτερη συμβολή. Για παράδειγμα, το άπειρον του Αναξιμάνδρου θα συγκριθεί με το Χάος του Ησιόδου ώστε να αναδειχθούν οι διαφορές ανάμεσα στον μύθο και τον λόγο, ο ορισμός της υγείας και της ασθένειας που έδωσε ο Αλκμαίων θα αποτελέσει την αφετηρία για να αναλυθεί η σχέση ανάμεσα στην πρώιμη ελληνική φιλοσοφία και την ιπποκρατική ιατρική, και η μηχανιστική εξήγηση του Αναξαγόρα για τη δημιουργία του κόσμου θα αντιπαρατεθεί με την πλατωνική κοσμολογία