ΦΑ002.2

Κάντ: Κριτική του καθαρού Λόγου (ΙΙ)

Η σπουδαιότητα της πρώτης Κριτικής του Καντ είναι γνωστή. Στην Άσκηση θα δούμε τα κύρια σημεία του έργου από την Υπερβατολογική Αναλυτική και ύστερα. Θα συζητήσουμε τα βασικά προβλήματα, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στην (ανεξάντλητη) σχετική βιβλιογραφία.

Θα χρησιμοποιήσουμε την ελληνική μετάφραση του Αναστάσιου Γιανναρά.

Το μάθημα μπορούν να το παρακολουθήσουν και φοιτητές που δεν παρακολούθησαν το πρώτο μέρος της Άσκησης κατά το Χειμερινό Εξάμηνο.