ΦΑ002.1

Γκέοργκ Β.Φ. Χέγκελ: Πίστη και γνώση

Στο πλαίσιο της άσκησης θα ασχοληθούμε με το εγελιανό κείμενο της περιόδου της Ιένας «Πίστη και γνώση». Στο έργο αυτό ο Χέγκελ ασκεί κριτική στις φιλοσοφικές προσεγγίσεις των Καντ, Φίχτε και Γιακόμπι και αναδεικνύει τον περιορισμένο χαρακτήρα τους που απορρέει από την αδυναμία τους να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στη γνώση και στην αλήθεια. Αυτή η αδυναμία οδηγεί τους παραπάνω φιλοσόφους να καταφύγουν στην πίστη, γεγονός που έρχεται σε αντίφαση με την προσπάθειά τους να αποτιμήσουν κριτικά τη γνώση και να απαλλαγούν από τις «αλήθειες» της παραδοσιακής φιλοσοφίας. Η ανάδειξη αυτής της αντίφασης από τον Χέγκελ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέα προσέγγιση της σχέσης μεταξύ της γνώσης και της αλήθειας. Στόχος της άσκησης είναι να εξετάσουμε λεπτομερειακά την κριτική που ασκεί ο Χέγκελ στους παραπάνω φιλόσοφους για να δούμε αν τελικά είναι δυνατή μια άλλη μορφή σχέσης ανάμεσα στη γνώση και την αλήθεια ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίκληση της πίστης.

Βασικό κείμενο:

G.W.F. Hegel, Πίστη και Γνώση. Η αναστοχαστική φιλοσοφία της υποκειμενικότητας στην πληρότητα των μορφών της ως φιλοσοφία του Καντ, του Γιακόμπι και του Φίχτε, Σαββάλας 2010.

 

Προτεινόμενα συγγράμματα:

  1. Η διαφορά των συστημάτων φιλοσοφίας του Φίχτε και του Σέλλινγκ, Εστία 2006.
  2. Έγελος, Φαινομενολογία του Νου, Εστία 2007.