ΦΓ065.3

Αριστοτέλης: Μετά τα φυσικά A

Το πρώτο βιβλίο της πραγματείας του Αριστοτέλη Μετά τα φυσικά αποτελεί βασική πηγή για την ‘προσωκρατική’ φιλοσοφία. H συνοπτική παρουσίασή της, ωστόσο, γίνεται μέσα από την ιδιότυπη ματιά του Αριστοτέλη, ο οποίος παρουσιάζει τους προδρόμους του ως σταδιακά βήματα που οδηγούν στη σταδιακή έλευση του δικού του εννοιολογικού οπλοστασίου, με κύρια συμβολή (στα συγκεκριμένα συμφραζόμενα) τη διάκριση των τεσσάρων αιτίων. Ιδιαίτερη είναι η σπουδαιότητα του έργου για την κατανόηση και τον ορισμό της φιλοσοφίας.

Αριστοτέλης Μετά τα φυσικά. Βιβλίο Α’ (Ο ορισμός και η ιστορία της φιλοσοφίας). Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Βασίλης Κάλφας, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2014.