ΦΑ001.2

Μαξ Σέλερ, Η Θέση του Ανθρώπου μέσα στον Κόσμο

Το 1928 ο Σέλερ βρίσκεται σε φάση ώριμης φιλοσοφικής έρευνας. Έχοντας από χρόνια υιοθετήσει οριστικά μια φαινομενολογική μέθοδο έρευνας στη φιλοσοφία, επιχειρεί πλέον να αποκρυσταλλώσει τη συνολική του άποψη για τα δυο ζητήματα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνιστούν το υπόβαθρο όλων των φιλοσοφικών ερωτημάτων. Τα ζητήματα αυτά δεν είναι άλλα από το «ποιος είναι ο άνθρωπος;» και το «ποια είναι η θέση του μέσα στον κόσμο;». Στο έργο που θα εξετάσουμε από κοντά, ο Σέλερ ξεδιπλώνει τη φιλοσοφική ανθρωπολογία του, η οποία περιέχει μια καθόλα πρωτόγνωρη και διόλου εφησυχαστική προσέγγιση τόσο της ουσίας του ανθρώπου όσο και του τρόπου με τον οποίο αυτός κατ’ ανάγκην τοποθετείται έναντι των άλλων ανθρώπων, της φύσης, και του ιερού (αυτό που συνήθως ονομάζεται «Θεός»).

Βιβλιογραφία

  • Μαξ Σέλερ, Η Θέση του Ανθρώπου μέσα στον Κόσμο, Εκδόσεις Ροές.
  • Π. Θεοδώρου, «Εισαγωγικές Σημειώσεις στην Αξιολογία του Μαξ Σέλερ»
  • P. Spader, Scheler’s Ethical Personalism, Fordham U. P.