ΦΑ001.1

Bertrand Russell: Τα Προβλήματα της Φιλοσοφίας

Στο έργο αυτό ο μεγάλος Βρετανός φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ (1872-1970) αναπτύσσει τις θέσεις του σε καίρια ζητήματα της μεταφυσικής και της γνωσιολογίας. Εξετάζει θέματα όπως η αντίθεση φαινομένου και πραγματικότητας, η φύση της ύλης, το πρόβλημα των καθόλου όντων, η διάκριση ανάμεσα στη άμεση γνώση και στη γνώση μέσω περιγραφής, την οποία ο ίδιος εισάγει, η a priori  και η ενορατική γνώση και η έννοια της αλήθειας. Επίσης αναφέρεται στα όρια της γνώσης και στην αξία της φιλοσοφίας. Τα θέματα αυτά προσεγγίζονται με εξαιρετική διαύγεια και με τρόπο εύληπτο, έτσι ώστε το έργο να αποτελεί μια πρώτης τάξεως εισαγωγή στα κεντρικά μεταφυσικά και γνωσιοθεωρητικά προβλήματα.