ΦΑ001.1

Το Πρόβλημα της Μεταφυσικής στον Κάντ

Θέμα της Άσκησης είναι το πρόβλημα της μεταφυσικής στη φιλοσοφία του Καντ. Μετά από μια εισαγωγή (ιστορική και συστηματική) θα εξετάσομε ορισμένα κεντρικά ζητήματα της μεταφυσικής στο έργο του Καντ. Ειδικότερα: το νόημα και οι σημασίες της μεταφυσικής, τα βασικά της θέματα και προβλήματα κτλ. Θα μελετήσομε ορισμένα κείμενα κυρίως από την Κριτική του καθαρού Λόγου και τα Προλεγόμενα.

 

Βασική βιβλιογραφία

 

Ι. Καντ, Κριτική του καθαρού Λόγου (Α΄ μέρος: μετάφρ. Α. Γιανναράς, Παπαζήσης, Αθήνα 1977-79* Β΄ μέρος: μετάφρ. Μ. Φ. Δημητρακόπουλος, Αθήνα, 3η έκδ. 2006 ).

Ι. Καντ, Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική μεταφυσική που θα μπορεί να εμφανίζεται ως επιστήμη (μετάφρ. Γ. Τζαβάρας, Δωδώνη, Αθήνα 1982).

 

Ειδική βιβλιογραφία θα δοθεί στο σεμινάριο.