Φ180

Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας

Η Ιστορία της νεότερης Φιλοσοφίας εξετάζει την ιστορική εξέλιξη της νεότερης ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας από την Αναγέννηση μέχρι τα τέλη του ΙΘ΄ αιώνα. Ειδικότερα, μελετά την φιλοσοφική σκέψη της περιόδου της Αναγέννησης και του Ανθρωπισμού, του Ορθολογισμού, του Εμπειρισμού, του Διαφωτισμού, του Καντ, του γερμανικού Ιδεαλισμού καθώς και την Φιλοσοφία του ΙΘ΄ αιώνα. Στο μάθημα θα παρακολουθήσομε την ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης της περιόδου αυτής (μέχρι και τον Χέγκελ).

 

Βασική βιβλιογραφία

 

A. Kenny (επιμ.), Ιστορία της δυτικής Φιλοσοφίας, μετάφραση Δ. Ρισσάκη, Αθήνα: Νεφέλη, 2005.

Θ. Ν. Πελεγρίνης, Οι πέντε εποχές της Φιλοσοφίας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 1997.

Ζ. Μπενιέ, Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης Φιλοσοφίας, μετάφραση Κ. Παπαγιώργης, Αθήνα: Καστανιώτης, 2η έκδ. 2001.

B. Russell, Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας, μετάφρ. Α. Χουρμούζιος, Αθήνα: Αρσενίδης χ. χ.

W. Windelband - H. Heimsoeth, Εγχειρίδιο ιστορίας της Φιλοσοφίας, μετάφραση Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1978 (& ανατυπώσεις), τ. Β΄- Γ΄.

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος «ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Φ 180)»
(Από τον Ντεκάρτ μέχρι και τον Καντ) περιλαμβάνεται στα κάτωθι βιβλία:

  1. Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας, επιμέλεια A. Kenny, Αθήνα: Νεφέλη, 2005, σελ. 155-265.
  2. Θ. Ν. Πελεγρίνης, Οι πέντε εποχές της Φιλοσοφίας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998, σελ. 225-322.

Επίσης σε κάθε άλλο έγκυρο σύγγραμμα Ιστορίας της Φιλοσοφίας.