Φ160

Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας

Το μάθημα στοχεύει να εισαγάγει τον φοιτητή στις βασικές φιλοσοφικές έννοιες και στα θεμελιώδη φιλοσοφικά ζητήματα που απασχολούν την Αρχαία Φιλοσοφία. Επιδίωξη είναι να εξεταστεί πώς γεννήθηκε η φιλοσοφία ως πνευματικό εγχείρημα, πως συστη-ματοποιήθηκε η φιλοσοφική συζήτηση στην αρχαιότητα και πως έγινε πιο σύνθετη. Η προσέγγιση του μαθήματος θα είναι με βάση τα φιλοσοφικά ζητήματα, και όχι σε γραμμική ιστορική βάση. Θα συζητηθούν το ερώτημα για τις αρχές του κόσμου, το ερώτημα περί γνώσης, πώς δηλαδή συστήνεται γνώση και ποιες οι εκδοχές της, η σχέση ψυχής, νου και σώματος, το ζήτημα σχετικά με το περιεχόμενο της ανθρώπινης ευδαιμονίας και τη σχέση της με την αρετή, το ερώτημα περί δικαιοσύνης και περί δίκαιης πολιτικής κοινωνίας.

Ύλη μαθήματος
Προσωκρατικοί, Πλάτων, Αριστοτέλης, Ελληνιστική Φιλοσοφία

Εξετάσεις
Γραπτές εξετάσεις την εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και επαναληπτικές τον Σεπτέμβρη. Η εξέταση του μαθήματος θα βασίζεται στην βιβλιογραφία που θα δίνεται στο μάθημα. Συστήνεται βοηθητικά δύο εγχειρίδια, του M. Vegetti, Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας, ή του T. Irwin, Κλασική Σκέψη. (Δες παρακάτω βιβλιογραφία).

Βιβλιογραφία
Στο μάθημα θα γίνεται αναφορά σε αρχαία κείμενα και ενίοτε θα εξετάζουμε κάποια αρχαία χωρία που θα διανέμονται, ενώ θα γίνεται λόγος και για την σημαντική σχετική βιβλιογραφία. Η βασική βιβλιογραφία που συνιστάται να μελετήσει ο φοιτητής για το μάθημα είναι η εξής.

Εισαγωγικά βιβλία στην Αρχαία Φιλοσοφία

 • Gigon, O., Bασικά προβλήματα της Αρχαίας Φιλοσοφίας, Αθήνα 1991 (μτφρ. από τα γερμανικά N. Σκουτερόπουλος)
 • Irwin, T., Κλασική Σκέψη, Αθήνα 2005 (μτφρ. από τα αγγλικά Γ. Βογιατζής)
 • Vegetti, Μ., Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας, Αθήνα 2000 (μτφρ. από τα ιταλικά Γ. Δημητρακόπουλος)

Προσωκρατικοί

 • Kirk, G. S., Raven, J. E., Schofield, Oι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι, Αθήνα 1988 (μτφρ. από τα αγγλικά Δ. Κούρτοβικ)

Πλάτων

 • Slezak, Th., Διαβάζοντας τον Πλάτωνα, Θεσ/νίκη 2005 (μτφρ. από τά γερμανικά Π. Κοτζιά)
 • Taylor, A. E., Πλάτων. Ο άνθρωπος και το έργο του, Αθήνα (μτφρ. από τα αγγλικά, I. Aρζόγλου)
 • White, N., Ο Πλάτων για τη γνώση και την πραγματικότητα, Αθήνα 2012 (επιμέλεια Γ.     Καραμανώλης)


Αριστοτέλης

 • Düring, I., O Aριστοτέλης. Παρουσίαση και ερμηνεία της σκέψης του, 2 τόμοι, Αθήνα 1991, 1994 (μτφρ. από τα γερμανικά Π. Κοτζιά, Α. Γεωργίου-Κατσίβελα)
 • Rapp, C., Εισαγωγή στον Αριστοτέλη, Αθήνα 2012 (επιμέλεια Π. Θανασάς)
 • Ross, D., Aριστοτέλης, Αθήνα 1991 (μτφρ. από τα αγγλικά Μ. Μήτσου)


Ελληνιστική Φιλοσοφία

 • Long, A., H Ελληνιστική φιλοσοφία. Στωϊκοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί, Αθήνα 1987     (μτφρ. από τα αγγλικά Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου)
 • Sharples, R., Στωϊκοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί, Θεσ/νίκη 2004 (μτφρ. από τα αγγλικά)