Φ160

Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Γνωριμία με τις βασικές έννοιες και τα κύρια ρεύματα της αρχαίας φιλοσοφίας. Εξοικείωση με τα έργα και τα ονόματα των φιλοσόφων, τα ερωτήματα που τους απασχόλησαν, τα επιχειρήματα που ανέπτυξαν στην προσπάθειά τους να τα απαντήσουν, αλλά και την κριτική που προκάλεσαν σε άλλους φιλοσόφους.

Βιβλιογραφία

  • P. Hadot, Τι είναι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, μτφ. Ά. Κλαμπατσέα, Αθήνα, 2002.
  • Β. Κάλφας και Γ. Ζωγραφίδης, Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι, Θεσσαλονίκη, 2006.
  • David C. Lindberg, Οι απαρχές της Δυτικής Επιστήμης, μτφ. Η. Μαρκολέφα, Αθήνα, 1997.
  • M. Vegetti, Ιστορία της αρχαίας φιλοσοφίας, μτφ. Γ. Δημητρακόπουλου, Αθήνα, 2000.