Φ120

Λογική

H λογική είναι ένα από τα βασικότερα και σημαντικότερα αντικείμενα της φιλοσοφίας ενώ είναι χρήσιμη και στην καθημερινότητά μας στο βαθμό που επιχειρούμε να εξάγουμε συμπεράσματα από προκείμενες αλλά και να πείσουμε τους άλλους με επιχειρήματα. Στο μάθημα θα προσπαθήσουμε να δούμε με ποιους τρόπους εξάγουμε συμπεράσματα από προκείμενες και πως λειτουργεί το επιχείρημα, και θα επιχειρήσουμε να ασκηθούμε στα πεδία αυτά. Στη διαδρομή αυτή θα μιλήσουμε και για μερικούς από τους σταθμούς στην ιστορία της λογικής αλλά και για τη σύνδεση του αντικειμένου με άλλα πεδία της φιλοσοφίας.

 

Δ. Αναπολιτάνος, Δ. Πορτίδης, Στ. Ψύλλος, Λογική. Η Δομή του Επιχειρήματος, Αθήνα 2007