Φ120

Λογική (Logic)

Εισαγωγή στον προτασιακό λογισμό. Εφαρμογή για την αξιολόγηση επιχειρημάτων.

Διανέμονται σημειώσεις.