Φ100

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Η Εισαγωγή στη φιλοσοφία έχει σκοπό να απαντήσει στα ερωτήματα: Τι είναι η φιλοσοφία; Ποια η σχέση της με άλλες συναφείς δραστηριότητες ή πεδία, ιδίως με την επιστήμη; Ποια προβλήματα είναι φιλοσοφικά; Ποιος ο σκοπός της φιλοσοφίας και τι χρειάζεται (ακόμη); Θα επικεντρωθούμε σε ορισμένα από τα κυριότερα φιλοσοφικά θέματα: τα προβλήματα της γνώσης, του Είναι και του όντος, της μεταφυσικής, της ηθικής πράξης. Στο μάθημα επιχειρείται μια συνοπτική επισκόπηση, ιστορική και συστηματική, των βασικών κλάδων της φιλοσοφίας (κυρίως Γνωσιολογία, Οντολογία-Μεταφυσική, Ηθική).  

     Το μάθημα απευθύνεται μόνο σε φοιτητές/τριες του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών.    

Βασική βιβλιογραφία

 • Ν. Αυγελής, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Θεσσαλονίκη, 5η έκδ. 2005
 • Θ. Βέϊκος, Προλεγόμενα στη Φιλοσοφία, Αθήνα: Θεμέλιο 1983
 • Χ. Θεοδωρίδης, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Αθήνα: Εστία  2η έκδ., 1955
 • Τ. Μπαγκίνι-Π. Φοσλ, Τα εργαλεία του φιλοσόφου, Αθήνα: Καστανιώτης 2005
 • Θ. Πελεγρίνης, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Αθήνα: Πεδίο 2010
 • Μ. Ράσσελ, Τα προβλήματα της Φιλοσοφίας, Αθήνα: Αρσενίδης 2008
 • Α. Ρενώ (επιμ.): Η Φιλοσοφία, Αθήνα: Πόλις 2009
 • Γ. Τζαβάρας, Εγχειρίδιο Φιλοσοφίας, Αθήνα: Τυπωθήτω (Δαρδανός), 3η έκδ.2006     
 • Kenny, A. (επιμ.), Ιστορία της δυτικής Φιλοσοφίας, Αθήνα: Νεφέλη 2005
 • W. Windelband-H. Heimsoeth, Εγχειρίδιο ιστορίας της Φιλοσοφίας, Αθήνα: ΜΙΕΤ 1978
 • Το φιλοσοφικό λεξικό του Καίμπριτζ, Αθήνα: Κέδρος 2011

Περαιτέρω βιβλιογραφία θα δοθεί στο μάθημα.