Φ100

Εισαγωγή στη φιλοσοφία

Σκοπός μας σε αυτό το μάθημα είναι να προσεγγίσουμε κεντρικά ερωτήματα όπως τι είναι η φιλοσοφία και γιατί χρειάζεται να φιλοσοφούμε. Θα παρουσιάσουμε βασικές έννοιες και προβλήματα, εστιάζοντας το ενδιαφέρον μας κυρίως στη μεταφυσική (Τι υπάρχει;) και στη γνωσιολογία (Τι μπορούμε να γνωρίσουμε;)

Βασική βιβλιογραφία: Ν. Αυγελής, Εισαγωγή στη φιλοσοφία (Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης 2012). Θ. Βέικος, Εισαγωγή στη φιλοσοφία (Αθήνα: Θεμέλιο 1989). Χ. Θεοδωρίδης, Εισαγωγή στη φιλοσοφία (Αθήνα: Εστία 19552). Ν. Warburton, Φιλοσοφία: Τα βασικά ζητήματα (Θεσσαλονίκη: Αρσενίδης 2010)