Φ100

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Στο μάθημα θα εξεταστούν συνοπτικά τα κλασικά φιλοσοφικά ρεύματα της ευρωπαικής φιλοσοφικής παράδοσης. Θα τηρηθεί η σύμβαση της κλασικής περιοδολόγησης (αρχαία-ελληνιστική, μεσαιωνική, νεότερη, σύγχρονη) αλλά ταυτόχρονα θα δοκιμαστεί η ανάδειξη προκλητικών ερωτημάτων με βάση τα οποία μπορεί να οργανωθεί η ιστορία της φιλοσοφίας. Τι είναι ένας μεγάλος φιλόσοφος; ποια η σχέση του με τα ιστορικά και θεωρητικά συμφραζόμενα εντός των οποίων λειτούργησε; Στόχος είναι να δοθεί έμφαση στη λογική μιας φιλοσοφικής ιστορίας της φιλοσοφίας, μιας ιδιόμορφης δηλαδή ιστορίας που έχει συχνά αναχρονιστικό χαρακτήρα καθώς οι μεγάλες φιγούρες-φιλόσοφοι γίνονται εμβλήματα φιλοσοφιών και μοιάζει να συνδιαλέγονται μεταξύ τους στο εσωτερικό ενός διακριτού φιλοσοφικού χρόνου. Κατόπιν θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχέση μεταξύ φιλοσόφων και φιλοσοφιών από την μία πλευρά και στα ρεύματα που έχουν ιδρύσει (για παράδειγμα, Πλάτωνας- πλατωνισμός, Καρτέσιος-καρτεσιανισμός) από την άλλη ώστε να διακριθούν οι επανερμηνείες φιλοσοφικών συστημάτων, με ό,τι καινοτόμο μπορεί να έχουν, από τις καταγεγραμμένες ιστορικά ερμηνείες των μεγάλων φιλοσόφων.