Φ100

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χ. Ε. 2009-10

Εννοείται: Εναλλακτικά το Α είτε το Β και συμπληρωματικά το Γ

Α) Γ. Τζαβάρας, Εγχειρίδιο Φιλοσοφίας, Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός 2006
Ενότητες («Διλήμματα») αρ. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 24
Σε κάθε Ενότητα μόνο τα κεφάλαια Α, Β, Γ.

Β) Χ. Θεοδωρίδης, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Αθήνα: Εστία 1997
Σελ. 9-24, 82-88, 95-103, 108-109, 116-124, 130-134, 150-163, 176-182, 185-200, 215-218, 221, 294-295, 303-308, 322-323, 341-351, 354-367, 422-426.

Γ) Κ. Ανδρουλιδάκης, Σημειώσεις «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία».
Όλο το τεύχος εκτός των σελ. 15-40 (συνιστάται όμως η ανάγνωσή τους).