Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2018-19

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2018

03/9/2018 έως 21/9/2018

Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

24/9/18 έως 21/12/2018 (13 εβδομάδες)

Διακοπές Χριστουγέννων       

25/12/2018 έως 06/1/2019

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου

07/1/2019  έως 25/1/19

Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου   

11/2/2019 έως 24/5/2019 (13 εβδομάδες)

Διακοπές Πάσχα               

22/4/2019 έως 05/05/2018

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου     

03/6/2019  έως 21/6/2019

Ορκωμοσία Νοεμβρίου

21/11/2018

Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου

20/03/2019

Ορκωμοσία Εαρινού Εξαμήνου

23/07/2019