Ανακοινώσεις Γραμματείας Τμήματος
(ακριβώς όπως αναρτώνται στο Student's web)

Τελευταία ενημέρωση: 2021-10-26 21:04:12 (42 εγγραφές)

Ευρετήριο

26/10/2021 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ [ Επιστροφή ]

LIBRARY_COURSES_FKS.pdf

ENHMERWSEIS_PALIA_ETH.pdf

26/10/2021 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ [ Επιστροφή ]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 040

Το επίπεδο 040 της Ιταλικής Γλώσσας και Ορολογίας θα προσφέρεται κάθε Δευτέρα στις 11.30 στην αίθουσα 8.

Δυνατή είναι και η δήλωση του μαθήματος στις γραμματείες των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής για όσους φοιτητές έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα αρχικά επίπεδα του μαθήματος.

Η διδάσκουσα

Αθανασία Δρακούλη

26/10/2021 : ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΓ294.4 ΤΟΥ κ. ΤΕΓΟΥ [ Επιστροφή ]

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΓ294.4 ΤΟΥ κ. ΤΕΓΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ.

26/10/2021 : ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΨΓ050 [ Επιστροφή ]

Η ΑΥΡΙΑΝΗ (27.10.21) ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΨΓ050 ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΤΙΣ 10/11/2021 11:30 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 6.

26/10/2021 : Νέα παράταση δηλώσεων [ Επιστροφή ]

Καλημέρα,

ΝΕΑ παράταση των δηλώσεων του Τμήματός μας λόγω του τεχνικού προβλήματος που υπήρξε τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου. Οι δηλώσεις θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι και την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου, στις 12.00 το βράδυ.

22/10/2021 : ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ [ Επιστροφή ]

Εμβολιαστικό Κέντρο Ρέθυμνο ΠΚ.pdf

21/10/2021 : διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο πιστοποιητικών [ Επιστροφή ]

Διευκρινίσεις σχετικά με τον ελεγχο πιστοποιητικών για έλεγχο κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

1. Σχετικά με τα φαρμακεία και τα διαγνωστικά κέντρα,

- Σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 76273/26.11.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 75342/24.11.2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας "Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να χρησιμοποιούν αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς και κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου" (Β' 5198)» (Β' 5249) και την YA 98491/09.2021 ,

Tα φαρμακεία και τα διαγνωστικά κέντρα στην τιμή των 10 € δύνανται να διενεργούν Rapid test και στην τιμή των 20 € τα PCR. Διαδικαστικά παραδίδουν βεβαίωση αρνητικού ή θετικού αποτελέσματος με σφραγίδα και υπογραφή. Εντός 24 ωρών θα πρέπει να ενημερώσουν ηλεκτρονικά τη βάση για το αποτέλεσμα ώστε ο κάθε πολίτης να το ανασύρει πλέον με τους δικούς του κωδικούς ΤΑΧΙΣΝΕΤ απο το σύστημα και είναι αυτό και μόνο που αναγνωρίζει η εφαρμογή.

Λόγω λοιπόν της χρονικής υστέρησης καταχώρησης είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχόμαστε τεστ υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από διαγνωστικά κέντρα και φαρμακεία.

Ενδέχεται οι βεβαιώσεις αυτές να φέρουν ένα barcode της επιχείρησης αλλά όχι αυτό που αναγνωρίζει η εφαρμογή.

2. Σε οτι αφορα τα 48 ώρα τεστ και το διάστημα που αυτά καλύπτουν

Σύμφωνα με τη ΚΥΑ 119/ΓΔ6 ,

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις συμμετοχής σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.

1.Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή

γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ως εκ τούτου, το τεστ που διενεργείται Κυριακή ή Δευτέρα καλύπτει μέχρι και την Τετάρτη ενώ το τεστ που διενεργείται Τετάρτη ή Πέμπτη καλύπτει μέχρι και Δευτέρα.

3. Σε ότι αφορά το EDUPASS, θα θέλαμε να σας παροτρύνουμε κάθε διδάσκοντα και φοιτητή να μπει στην πλατφόρμα του EDUPASS προκειμένου να δηλώσει ότι μπορούν να αντληθούν τα στοιχεία του από το ΗΔΙΚΑ και να να μπορεί ο έλεγχος να διευκολυνθεί.

Η μη δήλωση στην πλατφόρμα δεν επιφέρει κυρώσεις και ως εκ τούτου υπάρχει η πιθανότητα να μην μπει κάποιος και να δηλώσει σχετικά τα στοιχεία του.

20/10/2021 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ "ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ" [ Επιστροφή ]

Μετά από σχετική απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, θα προσφερθούν τα επίπεδα 030 και 040 της Ιταλικής Γλώσσας και Ορολογίας και όχι το 010 και το 030.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στις ακόλουθες μέρες και ώρες:

¬ το επίπεδο 030 κάθε Τετάρτη στις 11.30 στην αίθουσα 7

¬ το επίπεδο 040 κάθε Δευτέρα στις 11.30 στην αίθουσα 6.

19/10/2021 : ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022 [ Επιστροφή ]

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2021-22.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

14/10/2021 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤ ΚΨΑ050 [ Επιστροφή ]

Το φροντιστηριακό μάθημα στην Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι θα διεξαχθεί στις εξής ημέρες και ώρες:

1. 19 Οκτωβρίου 2021 9:30-11:00

2. 2 Νοεμβρίου 2021 9:30-11:00

3. 16 Νοεμβρίου 2021 9:30-11:00

4. 7 Δεκεμβρίου 2021 9:30-11:00

5. 21 Δεκεμβρίου 2021 9:30-11:00

Η παράδοση ΚΨΑ050 θα γίνεται κανονικά κάθε Τρίτη και ώρα 11:30-14:30, όπως προβλέπεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

14/10/2021 : Ανακοίνωση σεμιναρίου κ. Γεωργούλα [ Επιστροφή ]

Το σεμινάριο της Τετάρτης του κ. Γεωργούλα θα πραγματοποιείται από εδώ και στο εξής στην αίθουσα 7

14/10/2021 : Ανακοίνωση κ. Σαργέντη για το Φ130 [ Επιστροφή ]

Υλικό για το Υποχρεωτικό μάθημα της Ηθικής φιλοσοφίας (Φ130) θα ανεβαίνει στο teams. Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του μαθήματος:

α) να ακολουθήσουν τις εξής οδηγίες για εγγραφή στο teams: https://delos365.grnet.gr/guide/user, και

β) να εγγραφούν στην ομάδα του μαθήματος ακολουθώντας τον εξής σύνδεσμο:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeVgNwy33ZbVfAMJpEnlE5Ti3JtVB4Z6jw2DPlPtlq3I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=72f9eb2c-9180-45d8-ad9e-3895079d01aa&tenantId=b6e0a680-49f9-4523-a06b-d5a873656d37.]

14/10/2021 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΠΒ317 [ Επιστροφή ]

ΚΠΒ317

Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Σεμινάριο «Ιστορία και Σχολική Ιστορία» είναι:

1. Βοζικάκης Νικόλαος

2. Γαβαλά Ιωάννα

3. Γεωργούλια Μαριάννα

4. Γκαρίλα Αλίκη Θεοδώρα

5. Γιάχου Μαργαρίτα

6. Γρατσάκης Τάσος

7. Γουσγουνέλη Στυλιανή

8. Δημητράκη Παρασκευή

9. Ζουρίδη Μαρίνα

10. Κοτρώζου Ευανθία Ελεονώρα

11. Κουκουράκη Νεκταρία

12. Κουρούμπαλη Μαρία

13. Μαθιουδάκη Σοφία Νεφέλη

14. Μακράκη Αικατερίνη

15. Μέξι Άννα

16. Μπάρδα Ασπασία

17. Μπασλή Ειρήνη Χρυσοβαλάντου

18. Ντιγκριντάκη Δήμητρα

19. Παπαδάκη Ζωή

20. Πολύζου Ιωάννα

21. Ράπτης Ηλίας

22. Σαργιώτης Κωνσταντίνος

23. Σερδάρη Χρυσάνθη

24. Σταθάκη Σοφία

25. Ταφάνι Ιωάννα

26. Τσαμπούρογλου Μαρία Βένη

27. Χατζηαποστόλου Κυριακή

28. Φωτάκης Νικόλαος

13/10/2021 : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ [ Επιστροφή ]

Hμερολόγιο φοιτητών στη Διδακτική Άσκηση_.doc

12/10/2021 : ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ [ Επιστροφή ]

ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021/22 ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΠΙΠΕΔΑ:

ΕΠΙΠΕΔΟ 010 (ΑΡΧΑΡΙΩΝ) ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 8.30-11.30 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 7

ΕΠΙΠΕΔΟ 030 (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ) ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 11.30-14.30 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 5

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ.

ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΘΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ E-LEARN ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ.

ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ, ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟ

pappa@uoc.gr

 

 

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΕΛ. ΠΑΠΠΑ

11/10/2021 : ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2021-2022 ΤΜΗΜΑ Φ.Κ.Σ. [ Επιστροφή ]

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

α.α.

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Τμήμα

Πίνακας Επάρκειας

Ενότητα

1

ΦΓ077.7

Ιμμάνουελ Κάντ: Περί Παιδαγωγικής (Α)

Φ.Κ.Σ.

Α

Ι. Φιλοσοφία και Εκπαίδευση

2

ΚΚΒ100

Κοινωνιολογία των παιδαγωγικών θεωριών(Π)

Φ.Κ.Σ.

Α

ΙΙ. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

3

ΚΠΓ035

Ιστορία της Γυναικείας Εκπαίδευσης - Οι Γυναίκες στην Εκπαίδευση (18ος - 20ος αι.) (Π)

Φ.Κ.Σ.

Α

ΙΙΙ. Ιστορία της Εκπαίδευσης

4

ΦΒ355.1

Φιλοσοφία για παιδιά (Σ)

Φ.Κ.Σ.

Β

ΙΙ. Διδακτική της Φιλοσοφίας

5

ΚΠΒ317

Ιστορία και Σχολική Ιστορία (Σ)

Φ.Κ.Σ.

Β

ΙΙΙ. Διδακτική της Ιστορίας

6

ΠΔΕ100

Διδάσκοντας το Παρελθόν (Π)

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Β

ΙΙΙ. Διδακτική της Ιστορίας

7

ΚΠΑ002

Διδακτική Μεθοδολογία (Υ)

Φ.Κ.Σ.

Γ

Ι. Διδακτική Μεθοδολογία

8

ΚΠΒ003

Διδακτική Άσκηση

Φ.Κ.Σ.

Γ

ΙΙ. Διδακτική Πρακτική Άσκηση

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

α.α.

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Τμήμα

Πίνακας Επάρκειας

Ενότητα

1

ΚΠΑ030

Ιστορία της Εκπαίδευσης (Υ)

Φ.Κ.Σ.

Α

ΙΙΙ. Ιστορία της Εκπαίδευσης

2

ΑΕΦΦ090

Διδακτική των Αρχαίων Γλωσσών (Π)

Φιλολογίας

Β

V. Διδακτική των Αρχαίων Γλωσσών

3

ΚΠΒ315

Διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών (υπό έγκριση)

Φ.Κ.Σ.

Β

V. Διδακτική των Αρχαίων Γλωσσών

4

ΚΠΒ003

Διδακτική Άσκηση

Φ.Κ.Σ.

Γ

ΙΙ. Διδακτική Πρακτική Άσκηση

Υπενθυμίζεται ότι από τους Πίνακες Επάρκειας Α και Β επιλέγετε δύο μαθήματα από δύο διαφορετικές ενότητες. Και τα δύο μαθήματα του Πίνακα Επάρκειας Γ είναι υποχρεωτικά για τη λήψη του ΠΠΔΕ. Για την πραγματοποίηση της Διδακτικής Άσκησης προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της Διδακτικής Μεθοδολογίας, καθώς και των δύο μαθημάτων Ειδικής Διδακτικής (πίνακας Β).

Σύνδεσμος στον οποίο βρίσκεται η ισχύουσα απόφαση για το ΠΠΔΕ του Τμήματος Φ.Κ.Σ.:

https://student.cc.uoc.gr/newsfolder/1053/439_APS_Acad.1_Anatheorisi_PPDE_FKS_signed.pdf

**Επισημαίνουμε στους φοιτητές/τριες που πρόκειται να πάρουν πτυχίο κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ότι θα ήταν σκόπιμο να δηλώσουν κατά το τρέχον εξάμηνο ένα μάθημα/ σεμινάριο που ανήκει στον Πίνακα Β της Επάρκειας (μαθήματα Ειδικής Διδακτικής) γιατί κατά το εαρινό εξάμηνο θα προσφερθούν μαθήματα μόνο της ενότητας "Διδακτική των Αρχαίων Γλωσσών" και δεν θα μπορούν να καλύψουν την απαίτηση του Πιστοποιητικού για επιτυχή παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων του πίνακα Β από δύο διαφορετικές ενότητές του μόνο μέσα στο εαρινό εξάμηνο.

8/10/2021 : Ανακοίνωση Αντώνη Γεωργούλα για το σεμινάριο ΚΚΒ407 [ Επιστροφή ]

Ανακοίνωση Αντώνη Γεωργούλα για το σεμινάριο ΚΚΒ407

Τα αιτήματα για συμμετοχή στο σεμινάριο με κωδικό ΚΚΒ407 ήταν υπερβολικά πολλά - και δυστυχώς δεν μπορεί να καλυφτεί παρά ένα πολύ μικρό ποσοστό τους. Καθότι, από τον κανονισμό της Σχολής, ο καθορισμένος αριθμός φοιτητών/ τριών ανά σεμινάριο είναι οι 25 συμμετοχές, θέλησα, λόγω των ειδικών συνθηκών, να υποστηρίξω εις διπλούν το εν λόγω σεμινάριο. Απλά, το ίδιο σεμινάριο θα προσφερθεί για δύο ομάδες φοιτητών/ τριών σε διαφορετικές ημέρες και ώρες. Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται οι φοιτητές/ τριες που δεν έχουν εναλλακτικές επιλογές και βρίσκονται προ του πτυχίου - οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Τρίτη 5.30-20.30 στην αίθουσα 3. Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται οι φοιτητές/ τριες που είναι στο 5ο εξάμηνο και έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τα σεμιναριακά μαθήματα - οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Τετάρτη 8.30-11.30 σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία.

Στην πρώτη ομάδα (Τρίτης) εντάσσονται οι φοιτητές/τριες με τους εξής αριθμούς ΦΜ:

5355

5229

5296

5297

5338

5546

5473

5423

5594

5575

5465

5536

5556

4680

4998

5097

5105

3637

3897

4995

4898

5397

5223

4836

5483

Στη δεύτερη ομάδα (Τετάρτης) εντάσσονται οι φοιτητές/τριες με τους εξής αριθμούς ΦΜ:

5708

5765

6224

5812

5773

5723

5735

5729

5734

5752

5670

5747

5847

5755

5725

5789

5713

5709

5799

5720

5820

5711

5696

5737

5659

Ο διδάσκων

Αντώνης Γεωργούλας.

ΥΓ1. Στην περίπτωση που κάποιοι φοιτητές ή κάποιες φοιτήτριες δεν θα επιλέξουν τελικά το σεμινάριο δεν θα αντικατασταθούν από άλλους ή άλλες συναδέλφους τους.

ΥΓ2. Ο παραπάνω σχεδιασμός θα ισχύσει και στην -άκρως απευκταία- περίπτωση που θα ανασταλούν τα μαθήματα με φυσική παρουσία.

ΥΓ3. Ο σύνδεσμος της πρώτης ομάδας στα teams είναι:

KKB407

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3awuL8MK_KpVO6Je95pPDz7v0N2k7ZSAa0cK3eYvGKA341%40thread.tacv2/General?groupId=d9e7e29e-6e40-41af-b64f-c443695ca98e&tenantId=b6e0a680-49f9-4523-a06b-d5a873656d37

ΥΓ4. Ο σύνδεσμος της δεύτερης ομάδας στα teams είναι:

KKB407b

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aam-3UXmIyK3MOr07MRGtYgWGV2YHdPtaAumdco1CMJg1%40thread.tacv2/General?groupId=bc097964-c9bd-4f89-ae2e-064fe4455ae4&tenantId=b6e0a680-49f9-4523-a06b-d5a873656d37

8/10/2021 : Ανακοίνωση του Αντώνη Γεωργούλα για το μάθημα ΚΠΒ100 [ Επιστροφή ]

Ανακοίνωση του Αντώνη Γεωργούλα για το μάθημα ΚΠΒ100

Ως γνωστόν, το μάθημα ΚΠΒ100 είναι προγραμματισμένο να γίνεται με φυσική παρουσία κάθε Δευτέρα 11.30 - 14.30 στο Αμφιθέατρο Α. Το power point του κάθε μαθήματος, όπως και τα υποστηρικτικά κείμενα με ένα σύντομο σχολιασμό, θα αναρτώνται κάθε εβδομάδα (πριν από το δια ζώσης μάθημα) στο eLearn. Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που, λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, θα τους το παρουσιάζω σε γενικές γραμμές και θα απαντώ στα ερωτήματά τους μέσω των teams σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος ΦΚΣ (μάλλον κάθε Παρασκευή 12.00-13.00). Σε αυτές τις συναντήσεις μπορούν να συμμετέχουν και όσοι/ες φοιτητές/ τριες παρακολουθούν το μάθημα με φυσική παρουσία.

Ο διδάσκων

Αντώνης Γεωργούλας

PS. Ο σύνδεσμος του μαθήματος στα teams είναι:

KKB100

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aRv-FBjylL9QhbL0HDEHb4urfovioBeKLyl2fPm-8bxw1%40thread.tacv2/General?groupId=d05dac4b-4f7a-4c69-a713-7fc484804af7&tenantId=b6e0a680-49f9-4523-a06b-d5a873656d37

7/10/2021 : αλλαγή αίθουσας άσκησης κ. Σαργέντη [ Επιστροφή ]

Η άσκηση του κ. Σαργέντη θα πραγματοποιείται από εδώ και στο εξής στην αίθουσα 6.

7/10/2021 : Ενημέρωση για τις δράσεις του ΣΚΦ Ρεθύμνου [ Επιστροφή ]

Σχετικά με τις δράσεις που του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο 2021- 2022, σας επισυνάπτουμε τις σχετικές αφίσες, καθώς επίσης και τους συνδέσμους όπου τα παιδιά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή:

α) https://docs.google.com/forms/d/1Esa6eYtGWBfT8RHcFH_3_W7RdVddkyhAI1ZP7UbclCc/edit?usp=forms_home

β) https://docs.google.com/forms/d/1IThhMDWk_cgQpXkKwG1_NSFz-91W_SdKj7qOgOpCAiA/edit

Αφίσα Σεμιναρίου.jpg

Αφίσα Ομάδων.jpg

6/10/2021 : Αλλαγή ώρα και αίθουσας Γερμανικής Γλώσσας και ορολογίας επίπεδο 010 [ Επιστροφή ]

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ 010 (ΑΡΧΑΡΙΩΝ)

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ (6/10/21) !!!

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 010 ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 8.30-11.30 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 7 ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ.

 

 

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

ΕΛ. ΠΑΠΠΑ

5/10/2021 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ [ Επιστροφή ]

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φιλοσοφική Σχολή

Χειμερινό εξάμηνο 2021-2022

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 010 (ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΑΡΙΩΝ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ 1η ΦΟΡΑ

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά σε όλους! / Buon anno accademico a tutti!

Παρακαλούνται όσοι πρωτοετείς ή φοιτητές των προηγούμενων εξαμήνων επιθυμούν να δηλώσουν το μάθημα της Ιταλικής Γλώσσας και Ορολογίας του επιπέδου 010-ΑΡΧΑΡΙΩΝ για πρώτη φορά, να παραστούν στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα 7 της Φιλοσοφικής Σχολής την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στις 11.30.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος, παρακαλούνται να δηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του μαθήματος στη διδάσκουσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (a.drakouli@uoc.gr).

Το μάθημα θα διεξάγεται κάθε Παρασκευή στις 11.30 και δεν προϋποθέτει καμία προγενέστερη γνώση της Ιταλικής γλώσσας.

***

Το μάθημα Ιταλική Γλώσσα και Ορολογία 030 (Επίπεδο Προχωρημένων) θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη στις 11.30 στην αίθουσα 7 της Φιλοσοφικής Σχολής.

H Διδάσκουσα

Αθανασία Δρακούλη

1/10/2021 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ [ Επιστροφή ]

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.pdf

1/10/2021 : ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ κ. ΤΣΑΝΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ [ Επιστροφή ]

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, το σεμινάριο του κ. Τσαντηρόπουλου κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο θα προσφερθεί με κωδικό Γ.

1/10/2021 : ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΔΕ [ Επιστροφή ]

Επισημαίνουμε στους φοιτητές/τριες που πρόκειται να πάρουν πτυχίο κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ότι θα ήταν σκόπιμο να δηλώσουν κατά το τρέχον εξάμηνο ένα μάθημα/ σεμινάριο που ανήκει στον Πίνακα Β της Επάρκειας (μαθήματα Ειδικής Διδακτικής) γιατί κατά το εαρινό εξάμηνο θα προσφερθούν μαθήματα μόνο της ενότητας "Διδακτική των Αρχαίων Γλωσσών" και δεν θα μπορούν να καλύψουν την απαίτηση του Πιστοποιητικού για επιτυχή παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων του πίνακα Β από δύο διαφορετικές ενότητές του μόνο μέσα στο εαρινό εξάμηνο.

1/10/2021 : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ [ Επιστροφή ]

τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση είναι αναρτημένα στον εξής σύνδεσμο:
http://www.fks.uoc.gr/_/pw/site/assets/files/1011/praktiki_sep_2021-2022-1.pdf

30/9/2021 : Οριστικά Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση_2021-2022 [ Επιστροφή ]

Οριστικά Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση_2021-2022

Οριστικά Αποτελέσματα Επιλογής_Πρακτική Άσκηση_2021-2022.pdf

29/9/2021 : ΑΕΦΦ 015, Χωρισμός τμημάτων [ Επιστροφή ]

Στην Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (ΑΕΦΦ 015) οι φοιτητές κατανέμονται σε τμήματα βάσει του επιθέτου τους. Η κατανομή γίνεται αυτόματα κατά τη δήλωσή τους.

Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν σε άλλο τμήμα, αλλά θα εξεταστούν με το τμήμα στο οποίο ανήκουν αλφαβητικά.

Α - Ε με τον κ. Ν. Λίτινα (Τμήμα 1)

Ζ - Λ με τον κ. Ν. Λίτινα (Τμήμα 2)

Μ - Π με την κ. Ε. Παπαδογιαννάκη

Ρ - Ω με την κ. Ε. Αστυρακάκη

Σημείωση: Τις δύο πρώτες εβδομάδες οι φοιτητές που ανήκουν στα τμήματα του κ. Λίτινα μπορούν να παρακολουθούν στα άλλα τμήματα.

28/9/2021 : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΜΚΑ [ Επιστροφή ]

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΜΚΑ.pdf

28/9/2021 : ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ [ Επιστροφή ]

ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021/22 ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΠΙΠΕΔΑ:

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (010-ΚΑΘΟΛΟΥ Ή ΛΙΓΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ) ΠΕΜΠΤΗ 11.30-14.30

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (030) ΤΕΤΑΡΤΗ 11.30-14.30

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (D) ΠΕΜΠΤΗ 8.30-11.30

 

ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟ pappa@uoc.gr

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟ pappa@uoc.gr

 

 

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΕΛ. ΠΑΠΠΑ

28/9/2021 : ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ [ Επιστροφή ]

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 010, 030 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΜΕΙΛ ΣΤΟ pappa@uoc.gr ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ. ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 010 ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 8.30-11.30.

 

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

Ε. ΠΑΠΠΑ

24/9/2021 : Σύνδεσμος Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης [ Επιστροφή ]

http://praktiki.fks.uoc.gr/wp-content/uploads/2021/09/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_2021-2022_%CE%A6%CE%9A%CE%A3.pdf

24/9/2021 : Πρακτική Άσκηση_ΦΚΣ_2021-2022_Προσωρινά Αποτελέσματα [ Επιστροφή ]

πρακτικό επιλογής_Πρακτική Άσκηση_2021-2022.doc

24/9/2021 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ [ Επιστροφή ]

anakoinwsh_gia_ekdhlwsh_endiaferontos_sth_DA_Sept_2021.doc

22/9/2021 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022 [ Επιστροφή ]

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΧΝΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ.

http://www.fks.uoc.gr/_/pw/orologio/

20/9/2021 : Έναρξη Χειμερινού Εξαμήνου 04-10-21 [ Επιστροφή ]

Τα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου (με απόφαση Συγκλήτου) θα ξεκινήσουν 04-10-21

13/9/2021 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -Γραπτές εξετάσεις Γαλλικής Γλώσσας και Ορολογίας. [ Επιστροφή ]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Γραπτές εξετάσεις Γαλλικής Γλώσσας και Ορολογίας.


Παρακαλούνται οι φοιτητές των επιπέδων 010, 020, 030 και 040 να


συνδεθούν την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου στον παρακάτω σύνδεσμο (στην ηλεκτρονική πλατφόρμα zoom) 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης:


https://zoom.us/j/93495307588?pwd=eXdNZ3o2YmFycTcvQ0NzdUszM1Jxdz09


Θα πρέπει να γνωρίζουν το ιδρυματικό τους mail και τον κωδικό του γιατί θα τους ζητηθεί.


10:30 - 12:30 : Εξέταση των μαθημάτων Γαλλική Γλώσσα και Ορολογία 010 - 030.


13:00 - 15:00 : Εξέταση των μαθημάτων Γαλλική Γλώσσα και Ορολογία 020 - 040.


Οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να συνδεθούν στο zoom και από κινητό και από υπολογιστή και να μπορούν να ενεργοποιήσουν κάμερα και μικρόφωνο.


Η διδάσκουσα


Μαριέλλα Βιτώρου

3/9/2021 : Για διαγραφή από το Τμήμα μας και εγγραφή σε άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα [ Επιστροφή ]

Καλημέρα,

Για να διαγραφείτε από το Τμήμα μας πρέπει να συμπληρώσετε μια υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία σας, και να γράψετε ότι ζητάτε το αποφοιτήριό σας αιτιολογώντας τους λόγους που το ζητάτε. Επίσης πρέπει να αναφέρετε τον τρόπο που εισαχθήκατε στην νέα σχολή, το όνομα της νέας σχολής και το πανεπιστήμιο που ανήκει. Μετά θα επικυρώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας στο ΚΕΠ της περιοχής σας και θα μας το στείλετε σε ένα από τα email της γραμματείας (tzanouds@uoc.gr ή rozaki@uoc.gr). Εμείς μέσα στις επόμενες ημέρες θα σας στείλουμε στο mail σας το αποφοιτήριο το οποίο θα καταθέσετε στη νέα σας σχολή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν. Επίσης θα μας ταχυδρομήσετε το πάσο σας εφόσον το έχετε εκδόσει, (Πανεπιστημιόπολη Γάλλου, Τμήμα Φ.Κ.Σ. 74100, Ρέθυμνο) διότι πρέπει να ακυρωθεί από εμάς για να μπορέσετε να εκδόσετε νέο πάσο στη νέα σας σχολή.

Από τη γραμματεία του Τμήματος

6/8/2021 : Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2021-22 [ Επιστροφή ]

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2021-22

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου

30/8/2021 - 24/9/2021

Ορκωμοσία Νοεμβρίου

Τετάρτη 24/11/2021

Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

27/9/2021 - 7/1/2022 (13 εβδομάδες)

Διακοπές Χριστουγέννων

24/12/2021 - 6/1/2022

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου

10/1/2022 - 28/1/2022

Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου

Τετάρτη 16/3/2022

Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου

14/2/2022 - 27/5/2022 (13 εβδομάδες)

Διακοπές Πάσχα

18/4/2022 - 1/5/2022

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου

1/6/2022 - 23/6/2022

Ορκωμοσία Εαρινού Εξαμήνου

Τετάρτη 20/7/2022

20/10/2020 : Διαδικασία υποστήριξης αιτημάτων φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες [ Επιστροφή ]

Eντυπο Α1 ενημέρωση φοιτητών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο_Οκτ 2020b.pdf

18/9/2020 : Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επάρκειας Τμήματος ΦΚΣ [ Επιστροφή ]

Ακολουθεί η απόφαση της Συγκλήτου που αφορά στο επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών:

439_APS_Acad.1_Anatheorisi_PPDE_FKS_signed.pdf

25/2/2011 : Χρήσιμες Ιστοσελίδες [ Επιστροφή ]

Ανακοινώσεις μπορείτε να βρίσκετε στην ιστοσελίδα του τμήματος:

http://www.fks.uoc.gr/

καθώς και στην λίστα ανακοινώσεων της Φιλοσοφικής:

http://mail.phl.uoc.gr/announce/