Διδακτικό Προσωπικό

Τομέας Φιλοσοφίας
Κωνσταντίνος Ανδρουλιδάκης, Καθηγητής
Μαρία Βενιέρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Χρήστος Γρηγορίου, Θέση Μιχελή
Παναγιώτης Θεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής
Κωνσταντίνος Καβουλάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γεώργιος Καραμανώλης, Επίκουρος Καθηγητής
Κωνσταντίνος Κουκουζέλης, Επίκουρος Καθηγητής
Ανδρέας Λέμπεντεφ, Καθηγητής
Χλόη Μπάλλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Κατερίνα Μπαντινάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ευαγγελία Παπαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Κωνσταντίνος Σαργέντης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σπυρίδων Τέγος, Επίκουρος Καθηγητής
Σταυρούλα Τσινόρεμα, Καθηγήτρια
Τομέας Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών
Νικόλαος Βαφέας, Επίκουρος Καθηγητής
Αντώνης Γεωργούλας, Καθηγητής
Κατερίνα Δαλακούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλέμαχος Ιατρίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Σταματίνα Κακλαμάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ελένη Κατσαρού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γιάννης Κουγιουμουτζάκης, Ομότιμος Καθηγητής
Γεώργιος Νικολακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Δέσποινα Σταματοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αριστείδης Τσαντηρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Βασιλική Τσούρτου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Γιώργος Ακουμιανάκης, ΕΔΙΠ
Νεκταρία Λιοδάκη, ΕΔΙΠ

Αφυπηρετήσαντα Μέλη
Γεώργιος Μαραγκός, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διοικητικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
Στέλλα Τζανουδάκη, ΕΤΕΠ ΔΕ
Μαρία Τζεκάκη, ΕΤΕΠ ΠΕ *
Διοικητικό Προσωπικό
Μαρία Μουζουράκη, ΙΔΑΧ ΠΕ
Δώρα Ροζάκη, ΙΔΑΧ ΠΕ