Εργαστήρια του Τμήματος

Α. Εργαστήριο Διδακτικής Άσκησης και Εκπαιδευτικής Έρευνας  (ΦΕΚ 177/2.8.2000)

Διευθυντής

Τηλέφωνο Εργαστηρίου

E-mail

Ελένη Κατσαρού

28310-77208

katsarou@fks.uoc.gr

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της διδακτικής άσκησης, της διδακτικής μεθοδολογίας και της ειδικής διδακτικής.

Β. Εργαστήριο Ψυχολογίας  (ΦΕΚ 177/2.8.2000)

Διευθυντής

Τηλέφωνο Εργαστηρίου

E-mail

Δέσποινα Σταματοπούλου

28310-77210

stamatop@phl.uoc.gr

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας.

Γ. Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας (ΦΕΚ 253/23.10.2001)

Διευθυντής

Τηλέφωνο Εργαστηρίου

E-mail

Αντώνης Γεωργούλας

-

georgoul@phl.uoc.gr

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της κοινωνικής έρευνας.

Δ. Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης  (ΦΕΚ 56/21.3.2002)

Διευθυντής

Τηλέφωνο Εργαστηρίου

E-mail

Χλόη Μπάλλα

28310-77233

balla@uoc.gr

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της φιλοσοφίας.

Ε. Εργαστήριο Βιοηθικής  (ΦΕΚ B 1968/10.9.2009)

Διευθυντής

Τηλέφωνο Εργαστηρίου

E-mail

Σταυρούλα Τσινόρεμα

28310-77221

tsinorema@fks.uoc.gr

Το Εργαστήριο, ειδικά, υποβοηθεί το ερευνητικό έργο του ΠΜΣ «Βιοηθική» και, γενικότερα, εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στο διεπιστημονικό πεδίο της Βιοηθικής.