Πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus

Πρόγραμμα Erasmus/Προκήρυξη κινητικότητας φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2015-16
To πρόγραμμα Erasmus είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγών που δίνει τη δυνατότητα για μετακινήσεις και συνεργασίες φοιτητών και προσωπικού στα πλαίσια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και δεξιοτήτων, η προώθηση κοινών δράσεων, η επιμόρφωση, η αύξηση της κινητικότητας και η προαγωγή κοινών εκπαιδευτικών προτύπων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο πλαίσιο του Erasmus οι φοιτητές/ήτριες μπορούν μεταβούν για 3-12 μήνες σε ένα συνεργαζόμενο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, όπου θα ολοκληρώσουν ένα μέρος των σπουδών τους, και θα εξοικειωθούν παράλληλα με μια διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα. Δικαίωμα μετακίνησης για σπουδές σε ίδρυμα του εξωτερικού μέσω Erasmus έχουν όλοι οι φοιτητές από το 2ο έτος των σπουδών τους και έχουν επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 είτε στην Αγγλική γλώσσα (εφόσον αυτή είναι η γλώσσα διδασκαλίας: σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια προσφέρουν ειδικά διαμορφωμένα μαθήματα στα αγγλικά που απευθύνονται σε φοιτητές από άλλες χώρες) είτε στη γλώσσα του ιδρύματος υποδοχής. Επισημαίνεται ότι η αίτηση για μετακίνηση μέσω Erasmus γίνεται κατά την προηγούμενη ακαδ. χρονιά από τη χρονιά που προγραμματίζεται η μετακίνηση (αν κάποιος προγραμματίζει να μετακινηθεί κατά το 2ο έτος των σπουδών του, πρέπει να καταθέσει αίτηση και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά όταν βρίσκεται στο 1ο έτος). Οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου. Οι σπουδές στο εξωτερικό επιδοτούνται από την Ε.Ε. μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Τα επιχορηγούμενα ποσά για τη μετακίνηση εξαρτώνται και ρυθμίζονται από τη χώρα υποδοχής.
Για την αναλυτική κατάσταση των συνεργασιών του Τμήματος και διαθέσιμων θέσεων πατήστε εδώ.
Στον πίνακα αναγράφονται και οι υπεύθυνοι συντονιστές κάθε συμφωνίας για το Τμήμα, με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε για πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα προγράμματα.