Πληροφορίες για τις εκλογές μελών ΔΕΠ του τμήματος
(πριν το 2016)

27-08-2015 Πρόσκληση (Ηθική Φιλοσοφία - Σαργέντης)
27-08-2015 Πρόσκληση (Φαινομενολογία - Θεοδώρου)
18-05-2015 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης για τον ορισμό αξιολογητών (Ηθική Φιλοσοφία - Σαργέντης) - Βιογραφικά
18-05-2015 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης για τον ορισμό αξιολογητών (Φαινομενολογία - Θεοδώρου) - Βιογραφικά
21-01-2015 Πρόσκληση (Αρχαία Φιλοσοφία - Μπάλλα)
21-01-2015 Πρόσκληση (Αρχαία Φιλοσοφία - Καραμανώλης)
30-12-2014 Πρόσκληση (Κοινωνική Ανθρωπολογία)
30-12-2014 Πρόσκληση (Κοινωνική Στατιστική και Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας)
24-11-2014 Πρόσκληση (Ιστορία της Εκπαίδευσης)
24-10-2014 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης για τον ορισμό αξιολογητών (Αρχαία Φιλοσοφία - Μπάλλα) - Βιογραφικά
24-10-2014 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης για τον ορισμό αξιολογητών (Αρχαία Φιλοσοφία - Καραμανώλης) - Βιογραφικά
08-10-2014 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης για τον ορισμό αξιολογητών (Κοινωνική Ανθρωπολογία) - Βιογραφικά
07-10-2014 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης για τον ορισμό αξιολογητών (Κοινωνική Στατιστική και Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας) - Βιογραφικά
12-09-2014 Πρόσκληση (Πολιτική Κοινωνιολογία)
04-08-2014 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης για τον ορισμό αξιολογητών (Ιστορία της Εκπαίδευσης) - Βιογραφικά
30-06-2014 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης για τον ορισμό αξιολογητών (Πολιτική Κοινωνιολογία) - Βιογραφικά
21-02-2014 Πρόσκληση (Ηθική Φιλοσοφία, Βιοηθική)
21-02-2014 Πρόσκληση (Αισθητική και Φιλοσοφία της Τέχνης)
21-02-2014 Πρόσκληση (Πολιτική Φιλοσοφία: Φιλοσοφία του Δικαίου)
04-02-2014 Πρόσκληση (Νεότερη Φιλοσοφία: 17ος - 18ος αιώνας)
03-02-2014 Πρόσκληση (Κοινωνική Ψυχολογία)
10-12-2013 Ορισμός αξιολογητών (Ηθική Φιλοσοφία, Βιοηθική) - Βιογραφικά
10-12-2013 Ορισμός αξιολογητών (Αισθητική και Φιλοσοφία της Τέχνης) - Βιογραφικά
10-12-2013 Ορισμός αξιολογητών (Πολιτική Φιλοσοφία: Φιλοσοφία του Δικαίου) - Βιογραφικά
10-12-2013 Ορισμός αξιολογητών (Νεότερη Φιλοσοφία: 17ος - 18ος αιώνας) - Βιογραφικά
10-12-2013 Ορισμός αξιολογητών (Κοινωνική Ψυχολογία) - Βιογραφικά
24-07-2013 Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής (Ηθική Φιλοσοφία, Βιοηθική) - Βιογραφικά
24-07-2013 Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής (Αισθητική και Φιλοσοφία της Τέχνης) - Βιογραφικά
24-07-2013 Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής (Πολιτική Φιλοσοφία: Φιλοσοφία του Δικαίου) - Βιογραφικά
24-07-2013 Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής (Νεότερη Φιλοσοφία: 17ος - 18ος αιώνας) - Βιογραφικά
24-07-2013 Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής (Κοινωνική Ψυχολογία) - Βιογραφικά
03-09-2013 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Θεωρίες Αναλυτικού Προγράμματος, Curriculum - Διδακτική)
19-07-2013 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Θεωρίες Αναλυτικού Προγράμματος, Curriculum - Διδακτική)
15-05-2013 Ορισμός αξιολογητών (Θεωρίες Αναλυτικού Προγράμματος, Curriculum - Διδακτική) - Βιογραφικά
30-04-2013 Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής (Θεωρίες Αναλυτικού Προγράμματος, Curriculum - Διδακτική) - Βιογραφικά
05-11-2012 Πρόσκληση (Σύγχρονη και Νεότερη Φιλοσοφία, Βιοηθική)
25-10-2012 Πρόσκληση (Αναλυτική Φιλοσοφία)
12-10-2012 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Αναλυτική Φιλοσοφία)
12-10-2012 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Αναλυτική Φιλοσοφία)
12-10-2012 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Αναλυτική Φιλοσοφία)
12-10-2012 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Σύγχρονη και Νεότερη Φιλοσοφία, Βιοηθική)
04-10-2012 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Σύγχρονη και Νεότερη Φιλοσοφία, Βιοηθική)
03-09-2012 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Σύγχρονη και Νεότερη Φιλοσοφία, Βιοηθική)
15-06-2012 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Αναπτυξιακή Ψυχολογία)
15-06-2012 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Αναπτυξιακή Ψυχολογία)
15-06-2012 Πρόσκληση (Αναπτυξιακή Ψυχολογία)
17-05-2012 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής (Σύγχρονη και Νεότερη Φιλοσοφία, Βιοηθική)
10-05-2012 Συγκρότηση Εκλεκτορικού - Επαναληπτική πρόσκληση (Σύγχρονη και Νεότερη Φιλοσοφία, Βιοηθική)
09-05-2012 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής (Αναπτυξιακή Ψυχολογία)
09-05-2012 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής (Αναλυτική Φιλοσοφία)
30-04-2012 Συγκρότηση Εκλεκτορικού (Αναπτυξιακή Ψυχολογία)
30-04-2012 Συγκρότηση Εκλεκτορικού (Αναλυτική Φιλοσοφία)
30-04-2012 Συγκρότηση Εκλεκτορικού (Σύγχρονη και Νεότερη Φιλοσοφία, Βιοηθική)
06-04-2012 Πρόσκληση Γ.Σ.Ε.Σ. (Σύγχρονη και Νεότερη Φιλοσοφία, Βιοηθική - Αναλυτική Φιλοσοφία - Αναπτυξιακή Ψυχολογία)
10-02-2012 Προκύρηξη 3 θέσεων μελών ΔΕΠ (Σύγχρονη και Νεότερη Φιλοσοφία, Βιοηθική - Αναλυτική Φιλοσοφία - Αναπτυξιακή Ψυχολογία)
15-12-2011 Αποτέλεσμα Εκλογής (Φαινομενολογία)
15-12-2011 Αποτέλεσμα Εκλογής (Ηθική Φιλοσοφία)
14-12-2011 Αποτέλεσμα Εκλογής (Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, φιλοσοφία του Πολιτισμού)
05-12-2011 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Ηθική Φιλοσοφία)
30-11-2011 Πρόσκληση (Φαινομενολογία)
30-11-2011 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Ηθική Φιλοσοφία)
30-11-2011 Πρόσκληση (Ηθική Φιλοσοφία)
29-11-2011 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, φιλοσοφία του Πολιτισμού)
28-11-2011 Πρόσκληση (Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, φιλοσοφία του Πολιτισμού)
09-11-2011 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Φαινομενολογία)
09-11-2011 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Ηθική Φιλοσοφία)
31-10-2011 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Ηθική Φιλοσοφία)
18-10-2011 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής (Φαινομενολογία)
18-10-2011 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής (Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, φιλοσοφία του Πολιτισμού)
18-10-2011 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής (Ηθική Φιλοσοφία)
18-10-2011 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Ηθική Φιλοσοφία)
17-10-2011 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Ηθική Φιλοσοφία)
17-10-2011 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, φιλοσοφία του Πολιτισμού)
12-10-2011 Συγκρότηση Εκλεκτορικού (Φαινομενολογία)
12-10-2011 Συγκρότηση Εκλεκτορικού (Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, φιλοσοφία του Πολιτισμού)
12-10-2011 Συγκρότηση Εκλεκτορικού (Ηθική Φιλοσοφία)
10-03-2011 Αποτέλεσμα Εκλογής (Κοινωνική Στατιστική και Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας)
04-03-2011 Αποτέλεσμα Εκλογής (Ψυχολογία της Δημιουργικότητας και της Αισθητικής)
02-03-2011 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Κοινωνική Στατιστική και Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας)
28-02-2011 Αποτέλεσμα Εκλογής (Κοινωνιολογία)
21-02-2011 Αποτέλεσμα Εκλογής (Κοινωνική Ανθρωπολογία)
16-02-2011 Πρόσκληση (Κοινωνική Στατιστική και Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας)
16-02-2011 Πρόσκληση (Ψυχολογία της Δημιουργικότητας και της Αισθητικής)
14-02-2011 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Κοινωνιολογία)
11-02-2011 Αποτέλεσμα Εκλογής (Γερμανικός Ιδεαλισμός)
11-02-2011 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Κοινωνιολογία)
08-02-2011 Πρόσκληση (Κοινωνιολογία)
08-02-2011 Πρόσκληση (Κοινωνική Ανθρωπολογία)
25-01-2011 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Γερμανικός Ιδεαλισμός)
24-01-2011 Πρόσκληση για την διενέργεια εκλογής (Γερμανικός Ιδεαλισμός)
21-01-2011 Αποτέλεσμα Εκλογής (Ιστορία της Εκπαίδευσης)
19-01-2011 Συγκρότηση Εισηγητικής Επιτροπής (Ψυχολογία της Δημιουργικότητας και της Αισθητικής)
18-01-2011 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Ιστορία της Εκπαίδευσης)
18-01-2011 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Ιστορία της Εκπαίδευσης)
17-01-2011 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Ψυχολογία της Δημιουργικότητας και της Αισθητικής)
13-01-2011 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Ψυχολογία της Δημιουργικότητας και της Αισθητικής)
12-01-2011 Ορισμός Εκλεκτορικού σώματος (Ψυχολογία της Δημιουργικότητας και της Αισθητικής)
10-01-2011 Πρόσκληση (Ιστορία της Εκπαίδευσης)
10-12-2010 Αποτέλεσμα Εκλογής (Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης)
06-12-2010 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Γερμανικός Ιδεαλισμός)
02-12-2010 Αποτέλεσμα Εκλογής (Κοινωνιολογική και Ανθρωπολογική Θεωρία)
02-12-2010 Αποτέλεσμα Εκλογής (Αρχαία Φιλοσοφία - Α)
02-12-2010 Αποτέλεσμα Εκλογής (Αρχαία Φιλοσοφία - B)
01-12-2010 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής (Ιστορία της Εκπαίδευσης)
01-12-2010 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής (Κοινωνική Ανθρωπολογία)
01-12-2010 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής (Κοινωνική Στατιστική και Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας)
01-12-2010 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης)
30-11-2010 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης)
29-11-2010 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης)
24-11-2010 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής - Ορθή Επανάληψη (Ιστορία της Εκπαίδευσης)
24-11-2010 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής - Ορθή Επανάληψη (Κοινωνική Ανθρωπολογία)
24-11-2010 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής - Ορθή Επανάληψη (Κοινωνική Στατιστική και Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας)
24-11-2010 Πρόσκληση για την διενέργεια εκλογής (Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης)
23-11-2010 Απόσπασμα Πρακτικών ΓΣΕΣ (Ιστορία της Εκπαίδευσης)
23-11-2010 Απόσπασμα Πρακτικών ΓΣΕΣ (Κοινωνική Ανθρωπολογία)
23-11-2010 Απόσπασμα Πρακτικών ΓΣΕΣ (Κοινωνική Στατιστική και Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας)
19-11-2010 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Κοινωνιολογική και Ανθρωπολογική Θεωρία)
19-11-2010 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Κοινωνιολογική και Ανθρωπολογική Θεωρία)
16-11-2010 Πρόσκληση για την διενέργεια εκλογής (Αρχαία Φιλοσοφία - B)
12-11-2010 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής - Πρόσκληση (Ιστορία της Εκπαίδευσης)
12-11-2010 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής - Πρόσκληση (Κοινωνική Ανθρωπολογία)
12-11-2010 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής - Πρόσκληση (Κοινωνική Στατιστική και Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας)
12-11-2010 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Κοινωνιολογική και Ανθρωπολογική Θεωρία)
09-11-2010 Πρόσκληση για την διενέργεια εκλογής (Κοινωνιολογική και Ανθρωπολογική Θεωρία)
26-10-2010 Ορισμός Αναπληρωματικού Μέλους (Κοινωνιολογία)
20-10-2010 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής (Κοινωνιολογία)
20-10-2010 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής (Γερμανικός Ιδεαλισμός)
11-10-2010 Πρόσκληση (Κοινωνιολογία)
06-10-2010 Πρόσκληση (Γερμανικός Ιδεαλισμός)
30-09-2010 Αποτέλεσμα Εκλογής (Πολιτική Κοινωνιολογία)
29-09-2010 Ορισμός Εκλεκτορικού σώματος (Κοινωνιολογία)
15-09-2010 Πρόσκληση για την διενέργεια εκλογής (Αρχαία Φιλοσοφία - A)
02-09-2010 Προκυρήξεις (3 θέσεις)
11-06-2010 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής (Αρχαία Φιλοσοφία - B)
11-06-2010 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής (Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης)
01-06-2010 Πρόσκληση και ορισμός Εκλεκτορικού σώματος (Αρχαία Φιλοσοφία - B)
01-06-2010 Πρόσκληση και ορισμός Εκλεκτορικού σώματος (Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης)