«Θεωρίες Αναλυτικού Προγράμματος, Curriculum - Διδακτική»

 

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

  1. Σπαντιδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παν/μιο Κρήτης

Κατσιμαλή Γεωργία, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

  1. Ταρατόρη Ελένη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης

Φλουρής Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό § Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

  1. Βρεττός Ιωάννης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό § Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Φρυδάκη Ευαγγελία, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Εθνικό § Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

  1. Κωνσταντίνου Χαράλαμπος, Καθηγητής,  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παν/μιο Ιωαννίνων

Γρόλλιος Γεώργιος, Αναπληρωτής καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

  1. Μαυροσκούφης Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

Χατζηδήμου Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

  1. Ματσαγγούρας Ηλίας, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό § Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Παπαναούμ Ζωή, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

  1. Θεοφιλίδης Χρήστος, Καθηγητής, Department of Education, Παν/μιο Λευκωσίας

Kalantzis Mary, Professor, College of Education, University of Illinois