«Πολιτική Φιλοσοφία: Φιλοσοφία του Δικαίου»

Αξιολογητές:

  • Ανανιάδης Γρηγόριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου
  • Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Παιονίδης Φιλήμων, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Letsas George, Αναπληρωτής Καθηγητής Faculty of Laws, University of London