«Πολιτική Φιλοσοφία: Φιλοσοφία του Δικαίου»

Μητρώο Εσωτερικών Μελών

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

  1. Γκιούρας Αθανάσιος, Αναπληρωτή Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Κρήτης

Λαβράνου Αλίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

  1. Ανδρουλιδάκης Κων/νος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Κρήτης

Καβουλάκος Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Κρήτης

Μητρώο Εξωτερικών Μελών

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

  1. Δημητρίου Στέφανος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Φαράκλας Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου

  1. Μολύβας Γρηγόριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Χατζής Αριστείδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

  1. Παπαγεωργίου Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σεβαστάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

  1. Σταμάτης Κων/νος, Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Παρούσης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών

  1. Xifaras Mikhail, Καθηγητής του  Ecole de Droit, Sciences Po, Paris

Pavlakos George, Καθηγητής του  School of Law, University of Glasgow