«Νεότερη Φιλοσοφία: 17ος - 18ος αιώνας»

Μητρώο Εσωτερικών Μελών

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Τσινόρεμα Σταυρούλα, Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Κρήτης

Τζαβάρας Ιωάννης, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Μητρώο Εξωτερικών Μελών

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Βώκος Γεράσιμος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Παλαντίου – Ποταμιάνου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παιονίδης Φιλήμων, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πλάγγεσης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δημητρίου Κυριάκος, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Κύπρου