«Κοινωνική Ψυχολογία»

Μητρώο Εσωτερικών Μελών

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Καφέτσιος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Μητρώο Εξωτερικών Μελών

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Σακκά Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Χρυσοχόου Ξένη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Γκαρή Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σακαλάκη Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Δραγώνα Θάλεια, Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Lyons Evanthia, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του  Queen’s University, Belfast – Μεγάλη Βρετανία