«Ηθική Φιλοσοφία»

Μητρώο Εσωτερικών Μελών

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

  1. Ανδρουλιδάκης Κων/νος, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παν/μιο Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία του Γερμανικού Ιδεαλισμού»

Λαβράνου Αλίκη, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογική Θεωρία»

  1. Τσινόρεμα Σταυρούλα, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παν/μιο Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη και Νεότερη Φιλοσοφία»

 

Μητρώο Εξωτερικών Μελών

Τακτικά μέλη (ημεδαπής)

Αναπληρωματικά μέλη (ημεδαπής)

  1. Βιρβιδάκης Στυλιανός, Καθηγητής Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Γνωσιολογία και Ηθική Φιλοσοφία»

Δημητρίου Στέφανος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Παν/μιο Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Φιλοσοφία»

  1. Δρόσος Διονύσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο «Ηθική Φιλοσοφία»

Μολύβας Γρηγόριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην πολιτική θεωρία»

  1. Παιονίδης Φιλήμων, Αναπληρωτής Καθηγητής  Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία»

Παρούσης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας, Παν/μιο Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία, Επιστημολογία και θεωρία του Δικαίου»

  1. Πανταζάκος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Ηθική»

Σταμάτης Κων/νος, Καθηγητής Τμήματος Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με  γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία του Δικαίου»

  Χατζής Αριστείδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία και θεωρία θεσμών και δικαίου»

Τακτικά μέλη (αλλοδαπής)

Αναπληρωματικά μέλη (αλλοδαπής)

  1. Παυλάκος Γεώργιος, Καθηγητής School of Law, University of Glasgow and University of Antwerp, με γνωστικό αντικείμενο «LAW, PHILOSOPHY OF LAW, JURISPRUDENCE, MORAL PHILOSOPHY, METAETHICS, PHILOSOPHY OF ACTION, PHILOSOPHY OF LANGUAGE, PHILOSOPHY OF MIND, METAPHYSICS»

Hoffmann Thomas Sören, Καθηγητής Institut für Philosophie Fern-Universität Hagen με γνωστικό αντικείμενο «THEORY OF KNOWLEDGE, ONTOLOGY AND METAPHYSICS, PRACTICAL PHILOSOPHY, PHILOSOPHY OF NATURE, PHILOSOPHY OF GERMAN IDEALISM, PHILOSOPHY OF ECONOMY»