«Ηθική Φιλοσοφία, Βιοηθική»

Αξιολογητές:

  • Fricker Miranda, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Department of Philosophy, University of London, Birkbeck
  • Παιονίδης Φιλήμων, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Saul Jennifer, Καθηγήτρια του Department of Philosophy, University of Sheffield
  • Smith Barry, Καθηγητή του Department of Philosophy, University of London, Birkbeck