«Ηθική Φιλοσοφία, Βιοηθική»

Μητρώο Εσωτερικών Μελών

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

  1. Ανδρουλιδάκης Κων/νος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Κρήτης

Λαβράνου Αλίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

  1. Τσινόρεμα Σταυρούλα, Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Κρήτης

Καβουλάκος Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Κρήτης

Μητρώο Εξωτερικών Μελών

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

  1. Βιρβιδάκης Στυλιανός, Καθηγητής του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παπαγεωργίου Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

  1. Δρόσος Διονύσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σταμάτης Κων/νος, Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

  1. Μολύβας Γρηγόριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πελεγρίνης Θεοδόσιος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

  1. Παιονίδης Φιλήμων, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κόντος Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας του  Πανεπιστημίου Πατρών

  1. Xifaras Mikhail, Καθηγητής του  Ecole de Droit, Sciences Po, Paris

Pavlakos George, Καθηγητής του  School of Law, University of Glasgow