«Φαινομενολογία»

Μητρώο Εσωτερικών Μελών
Μητρώο Εξωτερικών Μελών

Τακτικά μέλη (ημεδαπής)

Αναπληρωματικά μέλη (ημεδαπής)

  1. Κόντος Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας Παν/μιο Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Οντολογία – Ηθική – Φαινομενολογία»

Καλέρη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφίας Παν/μιο Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία του 20ου αιώνα»

  1. Θανασάς Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Φιλοσοφίας»

Μπακονικόλα - Γιαμά Έλση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Φιλοσοφία με έμφαση στη Φιλοσοφία της υπάρξεως και των παραστατικών τεχνών»

  1. Μαγγίνη Γκόλφω, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Παν/μιο Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία»

Μπανάκου – Καραγκούνη Νίκη – Χαρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία του 20ου αιώνα με έμφαση στην Αισθητική»

  1. Ξηροπαΐδης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Φιλοσοφικών και Αισθητικών ιδεών 18ος  - 20ος αιώνας»

Μουρίκη Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

  1. Πρελορέντζος Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Παν/μιο Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία»

Nicolas de Warren, Καθηγητής Centre for Phenomenology and Continental Philosophy Husserl-Archives, Leuven με γνωστικό αντικείμενο «Philosophy»

  Hopkins Burt, Καθηγητής Department of Philosophy Seattle University με γνωστικό αντικείμενο «Philosophy»

Τακτικά μέλη (αλλοδαπής)

Αναπληρωματικά μέλη (αλλοδαπής)

  1. Nikolas Kompridis, Καθηγητής Institute for Social Justice - Australian Catholic University, με γνωστικό αντικείμενο «Critical Theory»

Manoussakis John Panteleimon, Καθηγητής Department of Philosophy Boston College, USA, με γνωστικό αντικείμενο «Modern Philosophy, Political Philosophy, Critical Theory, Aesthetics»