ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Προσφερόμενα Μαθημάτα Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015

ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔ Υ/Ε** Διδάσκων/ουσα
Ψυχολογία της Τέχνης Δ303 κ. Κουγιουμουτζάκης
Φιλοσοφία των Αξιών στο Scheler TBD κ. Θεοδώρου

*Για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών απαιτείται η λήψη ΔΥΟ μαθημάτων επιλογής (σε οποιοδήποτε εξάμηνο)