ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Η Εργαστηριακή Μονάδα Οικολογικής Ψυχολογίας και Βιωματικής, Ευρετικής και Διαλογικής/Επικοινωνιακής Ψυχοπαιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τον Τομέας Θεωρίας & Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών διοργανώνουν στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου 2008 Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα:

 

Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και τη Γνώση

 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου). Οι εργασίες του συνεδρίου αρχίζουν την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου η ώρα 09:30 το πρωί και ολοκληρώνονται την Κυριακή 12 Οκτωβρίου η ώρα 15:30 (βλέπε πρόγραμμα του συνεδρίου που σας επισυνάπτουμε). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και το σκεπτικό του συνεδρίου επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.edc.uoc.gr/multimodality2008/

 

Σκοπός του διεπιστημονικού αυτού συνεδρίου είναι η παρουσίαση της σύγχρονης προβληματικής (θέσεις, κριτικές, διαμάχες, διλήμματα, παρανοήσεις, καταχρήσεις) και των πρόσφατων ερευνητικών πορισμάτων σχετικά:

1.      με τη φύση του βιώματος, της μεταφοράς και της πολυτροπικότητας, 

2.      τις σχέσεις μεταξύ του βιώματος, της μεταφοράς και της πολυτροπικότητας,

3.      τις επιστημολογικές, μεθοδολογικές, λογοτεχνικές, ψυχολογικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικο-ιστορικές, πολιτισμικές, οικολογικές και διαλογικές διαστάσεις του βιώματος, της μεταφοράς και της πολυτροπικότητας,

4.      τη σημασία και σπουδαιότητα που έχει το βίωμα, η μεταφορά και η πολυτροπικότητα στις ψυχολογικές διαδικασίες (αντιληπτικές, γνωστικές ή γνωσιακές, μαθησιακές, αναπτυξιακές, επικοινωνιακές, διαπροσωπικές και κοινωνικο-ηθικές διαδικασίες), και

5.      τις εφαρμογές της μεταφοράς, της πολυτροπικότητας και των βιωματικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση, τη μάθηση, την συμβουλευτική, την ψυχοθεραπεία και στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας.

 

Στο συνέδριο συμμετέχουν πάνω από 100 επιστήμονες από διάφορες χώρες του κόσμου με ενδιαφέρουσες ομιλίες σε μια ποικιλία θεμάτων που εντάσσονται σε μια από τις 26 πιο κάτω ενότητες (συνεδρίες): (1) Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα στη Σύγχρονη Κοινωνία, (2) Βίωμα, Μεταφορά, Πολυτροπικότητα και Πολιτισμός, (3) Θεωρητικές, Επιστημολογικές και Μεθοδολογικές Διαστάσεις του Βιώματος, της Μεταφοράς και της Πολυτροπικότητας, (4) Πολυτροπικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση, (5) Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα στο Θέατρο και τον Κινηματογράφο, (6) Βίωμα, Μεταφορά και Εικονική Αναπαράσταση, (7) Βίωμα, Μεταφορά, Πολυτροπικότητα και Αναπαραστάσεις και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών, (8) Βίωμα, Μεταφορά, Πολυτροπικότητα και Τέχνη, (9) Το Βίωμα, η Μεταφορά και η Πολυτροπικότητα στη Διδασκαλία και Μάθηση της Γλώσσας, (10) Βίωμα, Μεταφορά, Πολυτροπικότητα και Επικοινωνία, (11) Διατροπική Χαρτογράφηση, Μεταφορά και Γλώσσα: Τι Μπορούμε να Μάθουμε από την Περίπτωση του Αυτισμού, (12) Βίωμα, Μεταφορά, Πολυτροπικότητα και Μουσική, (13) Βίωμα, Μεταφορά, Πολυτροπικότητα και Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, (14) Βίωμα, Διαδικασίες Παραγωγής Νοήματος και Επικοινωνία, (15) Βίωμα, Επικοινωνία μέσα στη Σχολική Τάξη και Διαδικασίες Μάθησης, (16) Βίωμα, Μεταφορά, Πολυτροπικότητα, Αναλυτικό Πρόγραμμα και Εκπαιδευτικό Υλικό, (17) Βίωμα, Πολυτροπικότητα, Εκπαιδευτικό Υλικό και Σχολικός Γραμματισμός, (19) Βίωμα, Μεταφορά και Σημειωτική, (20) Βίωμα, Μεταφορά, Πολυτροπικότητα και Λογοτεχνική και Αρχιτεκτονική Αναπαράσταση, (21) Βίωμα, Πολυτροπικότητα και Επικοινωνία και Βιωματική Μάθηση στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης, (22) Βίωμα, Μεταφορά, Πολυτροπικότητα και Διαδικασίες Μάθησης – Πρωτογενές Βίωμα VS Εικονικό Βίωμα, (23) Πολυτροπικά Κείμενα στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης, (24) Βίωμα, Μεταφορά, Πολυτροπικότητα και Διαδικασίες Πρόσληψης, (25) Ψυχολογικές και Ψυχοθεραπευτικές Διαστάσεις του Βιώματος και της Μεταφοράς και (26) Βίωμα, Μεταφορά, Πολυτροπικότητα και Σχολικά Εγχειρίδια.

Στο συνέδριο θα μιλήσουν επίσης οι ακόλουθοι διεθνώς γνωστοί επιστήμονες:

1.      O Gunther Kress, από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, με θέμα «Θεωρίες της Διδακτικής, Μάθησης και Αξιολόγησης στο Πλαίσιο μιας Κοινωνικής Σημειωτικής Θεωρίας της Μεταφοράς»,

2.      Ο Andrew C. Sparkes και ο Brett M. Smith, από το Πανεπιστήμιο του Exeter, με θέμα «Η Μεταφορά και οι Συνδέσεις της με την Αφηγηματική Αναδόμηση του Σωματικού Εαυτού μετά από Γεγονότα Αποδιοργάνωσης και Αλλαγής στη Ζωή»,

3.      Ο David Barton, από το Πανεπιστήμιο του Lancaster, με θέμα «Πλαισιοθετημένοι Γραμματισμοί υπό το Πρίσμα του Βιώματος στην Εποχή των Τεχνολογικών Αλλαγών»,

4.      Η Mary Hamilton, από το Πανεπιστήμιο του Lancaster, με θέμα «Αφηγηματικές Αναπαραστάσεις των Ενήλικων Μαθητών» και

5.      Ο Charles Forceville, από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, με θέμα «Διερευνώντας την Πολυτροπική Μεταφορά στις Κινούμενες Εικόνες».

 

Στο συνέδριο θα μιλήσουν επίσης οι ακόλουθοι προσκεκλημένοι Έλληνες επιστήμονες:

1.      Ο Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Σωφρόνης Χατζησαββίδης με θέμα «Η Πολυτροπικότητα στη Σύγχρονη Εγγράμματη Κοινωνία ως Προϊόν Μεταφοράς του Βιώματος: Προς Μια Νέα Μορφή Λόγου»,

2.      Ο Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Δημήτρης Κουτσογιάννης με θέμα «Λόγοι και Στρατηγικές Κατά την Αναπλαισίωση της Πολυτροπικότητας στα Διδακτικά Εγχειρίδια Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου» και

3.      Η Επίκουρη Καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ελένη Χοντολίδου με θέμα «Αλλαγές στις Εκδοτικές Πρακτικές των Σχολικών Βιβλίων: Το Παράδειγμα του Βιβλίου Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού ‘Στα Νεότερα και Σύγχρονα Χρόνια’».

 

Στο συνέδριο παρουσιάζονται επίσης τα ακόλουθα πέντε καλλιτεχνικά δρώμενα: (α) ένα θεατρικό δρώμενο-εργαστήριο που αφορά το μαύρο θέατρο ως πολυτροπικό μέσο επικοινωνίας, δημιουργικής έκφρασης, εκπαίδευσης και μάθησης από τον Μανόλη Φιλιππάκη και μια ομάδα μετεκπαιδευόμενων νηπιαγωγών, (β) μια εικαστική έκθεση που αφορά τις πολυτροπικές υποθέσεις των βηματισμών μας και τη σχετιζόμενη με αυτούς σημειωτική των παπουτσιών από τη ζωγράφο-ποιήτρια Χρυσούλα Σκεπετζή, (γ) ένα εργαστηριακό δρώμενο από τους Παναγιώτη Κανελλόπουλο και Γιώργο Παπακωνσταντίνου, που αφορά τους καθημερινούς ήχους της πόλης μας και τις πολυτροπικές δυνατότητες για μουσική σύνθεση και επικοινωνία, (δ) ένα μουσικο-χορευτικό δρώμενο από τη Ναταλί Τσουρά και την ομάδα Κυβέλη, με θέμα «Βιώνοντας και Επικοινωνώντας στο Ρυθμό και το Χορό του Οριεντάλ» και τέλος (ε) μια θεατρική παράσταση από τους μαθητές της θεατρικής ομάδας Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα «Μπρεχτ και Χίτλερ» του Μάριου Πλωρίτη (διασκευή) υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους Πόλυς Παπαδοπούλου, Φωτεινής Γιαννακουδάκη, Στέλλας Κυριακή και Παύλου Τομζά.

 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Μάριος Πουρκός

Καθηγητής

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Τηλ.: 28310-77666, 28310-53961