ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2019 - 2020
Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις (προστίθενται σταδιακά)

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΥΠΟΣ
ΦΓ088.1 Αντόρνο: Minima Moralia Ι. Πίσσης (Α)
ΦΑ002.7 Εντ Χούρερλ: Καρτεσιανοί Στοχασμοί Π. Θεοδώρου (Α)
ΦΒ040.3 Jean Jacques Rousseau: Το κοινωνικό συμβόλαιο Κ. Κουκουζέλης (Α)
Φ100 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Στ. Τσινόρεμα (Υ)
Φ120 Λογική Π. Θεοδώρου (Υ)
Φ130 Ηθική Φιλοσοφία Λ. Παπαδάκη (Υ)
Φ160 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας Ειρ. Βιλτανιώτη (Υ)
ΦΒ254.1 Φιλοσοφία του πολιτισμού και της παιδείας (Παιδ/κή επάρκεια) Κ. Καβουλάκος (Π)
ΦΒ241.4 Φιλοσοφία της Πράξης Κ. Καβουλάκος (Π)
ΦΓ278 Φιλοσοφία της Θρησκείας K. Ανδρουλιδάκης (Π)
ΦΒ240 Σύγχρονη Πολιτική φιλοσοφία: μια εισαγωγή Κ. Κουκουζέλης (Π)
ΦΒ233.4 Το πρόβλημα της ελεύθερης βούλησης Κ. Σαργέντης (Π)
ΦΒ351.4 Φιλοσοφία και Λογοτεχνία: Φιλοσοφικά ζητήματα Κ. Ανδρουλιδάκης (Σ)
ΦΑ301.14 Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι Ειρ. Βιλτανιώτη (Σ)
ΦΓ362.1 Σοφιστές Χλόη Μπάλλα (Σ)
ΦΒ359 Φιλοσοφία της δράσης Κ. Σαργέντης (Σ)
ΕΠΛ001 Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας Γ. Ακουμιανάκης -
ΕΠΛ002 Σύγχρονα εργαλεία λήψης και επεξεργασίας δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες Γ. Ακουμιανάκης -
ΕCTS: Παραδόσεις και Υποχρεωτικά (5 ects), Σεμινάρια (10 ects), Άσκήσεις (10 ects)
Εκπαιδευτική άδεια: κ. Μ. Βενιέρη, Κ. Μπαντινάκη, Σπ. Τέγος

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΥΠΟΣ
ΚΚΑ100 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Τ. Κακλαμάνη (Υ)
ΚΠΑ002

Διδακτική Μεθοδολογία (διδακτική επάρκεια)

Ελ. Κατσαρού (Υ)
ΚΨΑ050 Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι Β. Τσούρτου (Υ)
ΚΠΑ030 Ιστορία της εκπαίδευσης (Υ) (διδακτική επάρκεια)  * Αικ. Δαλακούρα (Y)
ΚΨΒ052 Αναπτυξιακή Ψυχολογία  (διδακτική επάρκεια) Β. Τσούρτου (Π)
KKA111 Φιλοσοφία της Πράξης Κ. Καβουλάκος (Π)
ΚΨΒ071 Ψυχολογία των Συναισθημάτων Δ. Σταματοπούλου (Π)
ΚΚΓ140 Ιστορική Κοινωνιολογία Ν. Βαφέας (Π)
ΚΠΒ003 Διδακτική Άσκηση Ν. Λιοδάκη (Α)
ΠΑΙΣ000 Πρακτική Άσκηση   (A) 
ΚΚΓ410 Φωτογραφία και κοινωνία Α. Τσαντηρόπουλος (Σ)
ΚΠΑ310 Αναπτυξιακή Ψυχολογία  (διδακτική επάρκεια) Ακαδ. Εμπερία (Σ)
ΚΨΓ350 Ψυχολογία της Τέχνης Δ. Σταματοπούλου (Σ)
ΚΚΑ411 Κοινωνιολογία του Εθνικισμού Ν. Βαφέας (Σ)
ΚΨΑ160 Ταυτότητα και διομαδικές σχέσεις T. Ιατρίδης (Π)
ΚΠΑ015 Φιλοσοφία του πολιτισμού και της παιδείας (Παιδ/κή επάρκεια) Κ. Καβουλάκος (Π)
ΕΠΛ001 Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας Γ. Ακουμιανάκης -
ΕΠΛ002 Σύγχρονα εργαλεία λήψης και επεξεργασίας δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες Γ. Ακουμιανάκης -
ΕCTS: Παραδόσεις και Υποχρεωτικά (5 ects), Σεμινάρια (10 ects), Άσκήσεις (10 ects)
* Πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά από τους φοιτητές διότι στο εαρινό εξάμηνο δεν θα διδάξει ο κ. Γεωργούλας το αντίστοιχο μάθημα
Εκπ. Άδεια: Αντ. Γεωργούλας, Βαφέας - αντιπρόεδρος ΕΑΠ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2019 - 2020
Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ
ΦΓ088.2 Μαξ Χορκχάιμερ, «Παραδοσιακή και κριτική θεωρία» Κ. Καβουλάκος (Α)
ΦΑ004.2 Τζων ΜακΝτάουελ: Νους και Κόσμος Ι. Πίσσης (Α)
ΦΓ067.1 Πλωτίνος, Εννέας Τετάρτη, Περί της εις τα σώματα καθόδου της ψυχής Ειρ. Βιλτανιώτη (Α)
ΦΓ064.6 Πλάτων, Συμπόσιο Χλόη Μπάλλα (Α)
ΦΒ040.4 Σπινόζα, Πολιτική Πραγματεία Κ. Κουκουζέλης (Α)
ΦΒ050.2 R. Wollheim, Η Τέχνη και τα Αντικείμενά της Κ. Μπαντινάκη (Α)
Φ110 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης Ι. Πίσσης (Υ)*
Φ140 Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Κ. Καβουλάκος (Υ)
Φ180 Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας Κ. Ανδρουλιδάκης (Υ)
ΦΓ267 Φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας: πρώιμος νεοπλατωνισμός Ειρ. Βιλτανιώτη (Π)
ΦΓ265 Εισαγωγή στον Αριστοτέλη Χλόη Μπάλλα  (Π)
ΦΒ234.3 Ηθική των ζώων Κ. Σαργέντης (Π)
ΦΓ276.9 Εισαγωγή στην ανθρωπολογία του Ρουσώ Σπ. Τέγος (Π)
ΦΑ204.2 Φιλοσοφία των Εικόνων Κ. Μπαντινάκη (Π)
ΦΒ357.5 Τι είναι ο Άνθρωπος Κ. Ανδρουλιδάκης  (Σ)
ΦΒ331 Κανονιστική Ηθική Κ. Σαργέντης (Σ)
ΦΒ335.2 Άνθρωποι και Μηχανές. Τα Ηθική Προβλήματα Στ. Τσινόρεμα (Σ)
ΦΓ381.1 Κάρλ Λέβιτ: Το νήμα της Ιστορίας Π. Θεοδώρου (Σ)
ΦΓ396.1 Το ζήτημα του γέλιου στην ιστορία της φιλοσοφίας Σπ. Τέγος (Σ)
ΦΑ300.2 Θέματα Φιλοσοφίας του Νου Διδ. Εμπειρία (Σ)
ΕΠΛ003 Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις και Διαδικτυακές Υπηρεσίες Δημοσίευσης Γ. Ακουμιανάκης -
ΕΠΛ004 Ανάλυση, Διαχείριση και Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων Γ. Ακουμιανάκης -
ΕCTS: Παραδόσεις και Υποχρεωτικά (5 ects), Σεμινάρια (10 ects), Άσκήσεις (10 ects)
*Το μάθημα δηλώνεται από φοιτητές 2ου έτους και πάνω
Εκπαιδευτικές Άδειες: Μ. Βενιέρη, Λ. Παπαδάκη

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ
ΚΕΑ200 Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών Αντ. Γεωργούλας (Υ)
ΚΚΑ110 Κοινωνιολογική Θεωρία Αντ. Γεωργούλας (Υ)
ΚΨΑ051 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ Τ. Ιατρίδης (Υ)
ΚΨΒ053 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ Β. Τσούρτου (Π)
ΚΠΑ033 Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ευρώπη: από τον 18ο στον 20ο αιώνα (διδ. Επάρκεια) Αικ. Δαλακούρα (Π)
ΚΜΑ250 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών Στ. Κακλαμάνη (Π)
ΚΨΒ070 Θεωρίες Ταυτότητας και ρύθμιση συναισθημάτων Δ. Σταματοπούλου (Π)
ΚΠΒ003 Διδακτική Άσκηση Ν. Λιοδάκη (Π)
ΚΚΒ115 Πολιτική Κοινωνιολογία Ν. Βαφέας (Π)
ΚΠΒ317 Ιστορία και Σχολική Ιστορία (διδ. Επάρκεια) Αικ. Δαλακούρα (Σ)
ΚΨΑ364 Η φύση της προκατάληψης Τ. Ιατρίδης (Σ)
ΚΜΑ550 Εφαρμογές στις Ποσοτικές Μεθόδους Έρευνας Στ. Κακλαμάνη (Σ)
ΚΨΓ391 Kοινωνικοί παράγοντες που μεσολαβούν στην ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών και εφήβων Β. Τσούρτου (Σ)
ΚΚΒ421 Εξουσία και Εξέγερση στο Ελληνικό Εθνικό Κράτος Ν. Βαφέας (Σ)
ΠΑΙΣ000 Πρακτική Άσκηση Β. Τσούρτου / Μ. Ιατρίδης  (Α)
ΕΠΛ003 Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις και Διαδικτυακές Υπηρεσίες Δημοσίευσης Γ. Ακουμιανάκης -
ΕΠΛ004 Ανάλυση, Διαχείριση και Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων Γ. Ακουμιανάκης -
ΕCTS: Παραδόσεις και Υποχρεωτικά (5 ects), Σεμινάρια (10 ects), Άσκήσεις (10 ects)
*** Το μάθημα ΕΑΓ100 δηλώνεται ΜΟΝΟ από φοιτητές 3ου εξαμήνου και πάνω
Εκπ. Άδεια: Α. Τσαντηρόπουλος

(τελευταία ενημέρωση: 06/09/2019 11:15)