ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2018 - 2019
Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΥΠΟΣ
ΦΒ034.6 Τεχνολογία και Ηθική Στ. Τσινόρεμα (Α)
ΦΓ079.1 Σοπενχάουερ: Αφορισμοί για την Πρακτική Σοφία της Ζωής Λ. Παπαδάκη (Α)
ΦΑ000.4 Καντ: Κριτική του καθαρού Λόγου Γ. Πίσσης (Α)
ΦΓ081.1 Χάνα Άρεντ: Πολιτική, Βία, Επανάσταση Π. Θεοδώρου (Α)
Φ100 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Μ. Βενιέρη  (Υ)
Φ120 Λογική Π. Θεοδώρου (Υ)
Φ130 Ηθική Φιλοσοφία Κ. Ανδρουλιδάκης (Υ)
Φ160 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας Χλ. Μπάλλα (Υ)
ΦΒ250.3  Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών: από τον Πλάτωνα έως τον Καντ Κ. Μπαντινάκη (Π)
ΦΑ200.1 Από τον Καντ ώς τον Χέγκελ: Φιλοσοφία του Γερμανικού Ιδεαλισμού  Γ. Πίσσης (Π)
ΦΒ254.1 Φιλοσοφία του πολιτισμού και της παιδείας (διδακτική επάρκεια) Κ. Καβουλάκος (Π)*
ΦΓ276.7 Η φιλοσοφική ανθρωπολογία του David Hume Σπ. Τέγος (Π)
ΦΒ242 Εισαγωγή στην Φιλοσοφία του Δικαίου Κ. Κουκουζέλης (Π)
ΦΑ200  Γνωσιοθεωρία  Φωτ. Βασιλείου (Π)
ΦΓ296.2 Αισθητικές Προσεγγίσεις της Λογοτεχνίας Θ. Συμεωνίδης (Π)
ΦΒ350.14 Αρχιτεκτονική και Φιλοσοφία Θ. Συμεωνίδης (Σ)
ΦΓ394.1 Θεωρίες αντίστασης στον κυρίαρχο (16ος-18ος αιώνας) Σπ. Τέγος (Σ)
ΦΒ342.6 Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας του Δικαίου: Πόλεμος και Δικαιοσύνη Κ. Κουκουζέλης (Σ)
ΦΑ305 Φιλοσοφία της θρησκείας Μ. Βενιέρη (Σ)
ΦΓ377.7 Ι. Καντ, Δοκίμια φιλοσοφίας της ιστορίας και πολιτικής φιλοσοφίας Κ. Ανδρουλιδάκης (Σ)
ΦΒ330.9 Αρχαία Φιλοσοφία: Πρακτική Φιλοσοφία, Επικούρεια Ηθική Φιλοσοφία Σ. Κουλουμέντας (Σ)
ΕΠΛ001 Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας Γ. Ακουμιανάκης  
* Μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας
Εκπαιδευτική Άδεια: κ. Σαργέντης
ΕCTS: Παραδόσεις και Υποχρεωτικά (5 ects), Σεμινάρια (10 ects), Άσκήσεις (10 ects)

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΥΠΟΣ
ΚΚΑ100 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία  Νίκος Βαφέας (Υ)
ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία (διδακτική επάρκεια) Ε. Κατσαρού (Υ)*
ΚΨΑ050 Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι Δ. Σταματοπούλου (Υ)
ΚΠΒ003 Διδακτική Άσκηση (διδακτική επάρκεια) Νεκταρία Λιοδάκη (Π)*
ΚΠA020 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (διδακτική επάρκεια) Αντώνης Γεωργούλας (Y)*
ΚΠΓ035 Ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης - Οι γυναίκες στην εκπαίδευση (18ος -20ός αιώνας) (διδακτική επάρκεια) Κατερίνα Δαλακούρα (Π)*
ΚΚΑ102 Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία Άρης Τσαντηρόπουλος (Π)
ΚΨΒ081 Κοινωνιο-ψυχολογικές Αναλύσεις της Υποταγής Τ. Ιατρίδης (Π)
ΚΔΓ185 Κοινωνία και Γλώσσα I/ Κοινωνιογλωσσολογία Ι Βασ. Τσάμη (Π)
ΚΔΓ444 Κοινωνία, Γλώσσα και Ταυτότητες Βασ. Τσάμη (Σ)
ΚΨΒ310 Αναπαραστάσεις των Κοινωνικών Σχέσεων Τ. Ιατρίδης (Σ)
ΚΚΑ424 Εθνογραφία του Ελλαδικού Χώρου Άρης Τσαντηρόπουλος (Σ)
ΚΚΑ406 Κοινωνιολογική θεωρία του Πολιτισμού: Βασικά κείμενα  Αντώνης Γεωργούλας (Σ)
ΚΠΓ304 Φασισμός, σχολείο και νεολαία Κατερίνα Δαλακούρα (Σ)
ΚΚΑ411 Κοινωνιολογία του εθνικισμού Νίκος Βαφέας (Σ)
ΚΜΑ551 Εργασιακή Πορεία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στ. Κακλαμάνη
Ν. Λιοδάκη
(Σ)
ΚΔΓ504 Ζητήματα Μετανάστευσης στη Σύγχρονη Ελλάδα Στ. Κακλαμάνη (Σ)
ΚΚΒ404 Ο Εθνογραφικός Κινηματογράφος Γ. Νικολακάκης (Σ)
ΕΠΛ001 Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας Ακουμιανάκης Γ.  
ΕΠΛ002 Σύγχρονα εργαλεία λήψης και επεξεργασίας δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες Ακουμιανάκης Γ.  
* Μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας
Εκπαιδευτική Άδεια: κ. Τσούρτου
ΕCTS: Παραδόσεις και Υποχρεωτικά (5 ects), Σεμινάρια (10 ects), Άσκήσεις (10 ects)

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2018 - 2019
Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ

 

(τελευταία ενημέρωση: 23/09/2018 19:00)