ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το διδακτικό προσωπικό, οι εκδηλώσεις και οι δράσεις του τμήματος ανά ακαδημαϊκό έτος όπως δημοσιεύονται στο περιοδικό Αριάδνη της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης:

  1. Ακαδημαϊκά έτη 2016–17 & 2017–18
  2. Ακαδημαϊκό έτος 2015-16
  3. Ακαδημαϊκό έτος 2014-15
  4. Ακαδημαϊκό έτος 2012-13
  5. Ακαδημαϊκό έτος 2011-12
  6. Ακαδημαϊκό έτος 2010-11
  7. Ακαδημαϊκό έτος 2009-10
  8. Ακαδημαϊκό έτος 2008-09
  9. Ακαδημαϊκό έτος 2007-08
  10. Ακαδημαϊκό έτος 2006-07