Χορηγία Ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχελή

 Το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή χορηγεί στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών από το ακαδ. έτος 1998-9 τη Θέση Μιχελή στο γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική», ενώ επί σειρά ετών παρείχε υποτροφίες σε απόφοιτους του τμήματός μας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αισθητική σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής. Στη Θέση Μιχελή προσλαμβάνονται ετησίως με τη διαδικασία της προκήρυξης εξαίρετοι ερευνητές με σκοπό να διδάξουν μαθήματα και σεμινάρια ή ασκήσεις που εμπίπτουν άμεσα στο γνωστικό αντικείμενο της Αισθητικής.